Cinque Terre

Vũ Thần

Tác giả : Thương Thiên Bạch Hạc
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 668950
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Hạ gia lục tử

 • Chương 2: Hồ trung kỳ ngộ

 • Chương 3: Thần luyện phong ba

 • Chương 4: Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyện

 • Chương 5: Đột phá đệ lục tầng

 • Chương 6: Hồ Hùng

 • Chương 7: Hỗn Nguyên Kình

 • Chương 8: Chính thính vãn thiện

 • Chương 9: Tàng Thư Các

 • Chương 10: Kim Thủy chiến kỹ

 • Chương 11: Chiến kỹ điên phong

 • Chương 12: Phụ thân phản gia

 • Chương 13: Lục tằng bích chướng

 • Chương 14: Nhận Bì Thuật

 • Chương 15: Đệ thất tầng

 • Chương 16: Thông tập phạm

 • Chương 17: Tùng lâm chi ngộ

 • Chương 18: Đệ nhất thứ bác sát

 • Chương 19: Tử nhân tài

 • Chương 20: Từ gia bảo

 • Chương 21: Thuận lợi phản gia

 • Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức

 • Chương 23: Tái độ tiến giai

 • Chương 24: Niên sơ giác kỹ

 • Chương 25: Thủy hỏa tương khắc

 • Chương 26: Thủy Kim công pháp

 • Chương 27: Chiến nhi thắng chi

 • Chương 28: Tọa vị biến hóa

 • Chương 29: Tiên thiên chiến kỹ

 • Chương 30: Thực thoại thực thuyết

 • Chương 31: Đố kỵ chi tâm

 • Chương 32: Bát tầng điên phong

 • Chương 33: Tấn thăng đệ cửu tầng

 • Chương 34: : Đại thọ Trình gia

 • Chương 35: Huyền thành: Đại thọ Trình gia

 • Chương 36: Lôi đài: Đại thọ Trình gia

 • Chương 37: Kỹ soa nhất trù: Đại thọ Trình gia

 • Chương 38: Không trung phi nhân: Đại thọ Trình gia

 • Chương 39: Ngờ vực vô căn cứ: Đại thọ Trình gia

 • Chương 40: Hạ thọ: Đại thọ Trình gia

 • Chương 41: Thọ yến: Đại thọ Trình gia

 • Chương 42: Âm thầm giao dịch: Đại thọ Trình gia

 • Chương 43: Truy sát: Đại thọ Trình gia

 • Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm: Đại thọ Trình gia

 • Chương 45: Từ gia kỳ công: Đại thọ Trình gia

 • Chương 46: Ngoại lại cường hào: Đại thọ Trình gia

 • Chương 47: Hoàng Tước tại hậu: Đại thọ Trình gia

 • Chương 48: Sai trắc: Đại thọ Trình gia

 • Chương 49: Liên nhân: Đại thọ Trình gia

 • Chương 50: Phát hiện ngoài ý muốn: Đại thọ Trình gia

 • Thế nào là thiên tài? Vô luận học tập gì chiến kỹ cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới nhất là có thể tảo trừ tiến giai bích chướng. Lúc này mới thật là chân chính thiên tài. Và một thiên tài vô tình đã được sinh ra.

  - Bạn nào chưa đọc bộ này thì nên đọc, bộ này đảm bảo hay, ngang với Tinh Thần Biến và Bàn LongVũ Thần là câu chuyện kể về một thiếu niên tên Hạ Nhất Minh, cũng mô típ đang thiên tài thì chợt bị một vấn đề lạ nào đó khiến không tu luyện tiếp được, nhặt được một kì ngộ, tương đối giống Tinh Thần Biến, nhưng khác là 1 bên về võ, 1 bên Tiêp Hiệp, khác nhau nên bạn yên tâm về việc truyện không nhàm chán, kết cấu logic hợp lí, kết cục không bi kịch, văn phong hay, viết chắc tay. Mời bạn đọc cùng thưởng thức! :)

  Bình luận