Cinque Terre

Việt Sử Toàn Thư

Tác giả : Phạm Văn Sơn
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 18800
EPUB MOBI Đọc Online

Việt Sử Toàn Thư là tên của 1 quyển sách về Lịch sử Việt Nam do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn năm 1960. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử"

Bình luận