Cinque Terre

Vệ Sinh Yếu Quyết

Tác giả : Hải Thượng Lãn Ông
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
Lượt xem : 46841
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


Vệ sinh yếu quyết diễn ca 

Để cho nam nữ trẻ gia đều hay 

Tấc lòng tâm niệm bấy nay 

Mong đời hết bệnh kéo dài ngày xuân 

Dưỡng sinh theo phép Chân nhân

Sách trên đã chép nguyên văn mấy bài 

Để tuỳ hoàn cảnh tuỳ thời 

Tuỳ nghi lĩnh hội những lời tinh ba 

Quyển này đúc lại thành ca 

Mấy lời thiết yếu để ta ghi lòng 

Bao gồm phương pháp dự phòng 

Cổ kim dung hợp quán thông dung hoà

Bình luận