Cinque Terre

Tục Thờ Cúng Của Người Việt

Tác giả : Bùi Xuân Mỹ
Thể Loại : Văn Hóa - Tôn Giáo
Lượt xem : 7147
PDF

Đối với người Việt, Phong tục thờ cúng tổ tiên gần như trở thành một thứ Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà, nhưng không phải là một tôn giáo mà là do lòng thành kính của người Việt đối với cha mẹ, ông bà, cụ kỵ. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và không thể thiếu trong phong tục Việt Nam, và là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bình luận