Cinque Terre

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả : Mặc Linh
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
Lượt xem : 2696224
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Thiên kim hào môn (1)

 • Chương 2: Thiên kim hào môn (2)

 • Chương 3: Thiên kim hào môn (3)

 • Chương 4: Thiên kim hào môn (4)

 • Chương 5: Thiên kim hào môn (5)

 • Chương 6: Thiên kim hào môn (6)

 • Chương 7: Thiên kim hào môn (7)

 • Chương 8: Thiên kim hào môn (8)

 • Chương 9: Thiên kim hào môn (9)

 • Chương 10: Thiên kim hào môn (1)

 • Chương 11: Thiên kim hào môn (11)

 • Chương 12: Thiên kim hào môn (12)

 • Chương 13: Thiên kim hào môn (13)

 • Chương 14: Thiên kim hào môn (14)

 • Chương 15: Thiên kim hào môn (15)

 • Chương 16: Thiên kim hào môn (16)

 • Chương 17: Thiên kim hào môn (17)

 • Chương 18: Thiên kim hào môn (18)

 • Chương 19: Thiên kim hào môn (19)

 • Chương 20: Thiên kim hào môn (20)

 • Chương 21: Kim chủ, bao tôi đi! (1)

 • Chương 22: Kim chủ, bao tôi đi! (2)

 • Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)

 • Chương 24: Kim chủ, bao tôi đi! (4)

 • Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)

 • Chương 26: Kim chủ, bao tôi đi! (6)

 • Chương 27: Kim chủ, bao tôi đi! (7)

 • Chương 28: Kim chủ, bao tôi đi! (8)

 • Chương 29: Kim chủ, bao tôi đi! (9)

 • Chương 30: Kim chủ, bao tôi đi! (10)

 • Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)

 • Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)

 • Chương 33: Kim chủ, bao tôi đi! (13)

 • Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)

 • Chương 35: Kim chủ, bao tôi đi! (15)

 • Chương 36: Kim chủ, bao tôi đi! (16)

 • Chương 37: Kim chủ, bao tôi đi! (17)

 • Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)

 • Chương 39: Kim chủ, bao tôi đi! (19)

 • Chương 40: Kim chủ, bao tôi đi! (20)

 • Chương 41: Kim chủ, bao tôi đi! (21)

 • Chương 42: Kim chủ, bao tôi đi! (22)

 • Chương 43: Kim chủ, bao tôi đi! (23)

 • Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)

 • Chương 45: Kim chủ, bao tôi đi! (25)

 • Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)

 • Chương 47: Kim chủ, bao tôi đi! (27)

 • Chương 48: Kim chủ, bao tôi đi! (28)

 • Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)

 • Chương 50: Kim chủ, bao tôi đi! (30)

 • Boss Là Nữ Phụ Full 

  Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.

  Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.
  Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.

  Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...

  Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?

  Bình luận