Cinque Terre

Thời của thánh thần

Tác giả : Hoàng Minh Tường
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 14008
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Cuốn sách đề cập đến vấn đề trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thời kỳ hội nhập hiện nay, như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, thống nhất đất nước, di tản, hòa hợp dân tộc... thông qua số phận của một gia đình.Ngay sau khi phát hành trong tháng 8 năm 2008, sách đã bị thu hồi[

Bình luận