Cinque Terre

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Tác giả : Nguyễn Quang Chiêu - Trần Tuấn Hiệp
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem : 11897
PDF

1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục

Bình luận