Cinque Terre

Thiên Thần

Tác giả : Hỏa Tinh Dẫn Lực
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 474154
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Diệp Vô Thần

 • Chương 2: Thiếu nữ tóc trắng

 • Chương 3: Diệp Ngưng Tuyết

 • Chương 4: Trừng phạt nhỏ

 • Chương 5: Thiên Phạt Chi Nữ trong truyền thuyết

 • Chương 6: Vô Thần quyết

 • Chương 7: Hỏa Diễm Sư Tử

 • Chương 8: Nam Hoàng Kiếm

 • Chương 9: Giao long xuất hải

 • Chương 10: Đêm trăng tròn

 • Chương 11: Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi ư?

 • Chương 12: Long lão gia tử

 • Chương 13: Năm năm luyện tâm

 • Chương 14: Vì ca ca

 • Chương 15: Trứng Thiên thú

 • Chương 16: Hồi phục

 • Chương 17: Ai làm muội đau nữa, ta ắt sẽ khiến hắn hối hận cả đời

 • Chương 18: Thủy Mộng Thiền (Thượng)

 • Chương 19: Thủy Mộng Thiền (Hạ)

 • Chương 20: Nam Hoàng Tông

 • Chương 21: Ba đại Cấm Đoạn Chi Khí

 • Chương 22: Diệp gia Thủy Dao, Hoa gia Thủy Nhu

 • Chương 23: Bắt cóc công chúa (Thượng)

 • Chương 24: Bắt cóc công chúa (Hạ)

 • Chương 25: Thiên Long Diệp gia

 • Chương 26: Con trai Diệp gia (Thượng)

 • Chương 27: Con trai Diệp gia (Trung)

 • Chương 28: Con trai Diệp gia (Hạ)

 • Chương 29: Nhỏ máu nhận thân

 • Chương 30: Kiếm Thần Chỉ Hoàn

 • Chương 31: Một cái bạt tai

 • Chương 32: Âm mưu

 • Chương 33: Dự cảm - Linh Hồn lực

 • Chương 34: Diệp gia Diệp Thủy Dao

 • Chương 35: Nỗi lòng của Thủy Dao

 • Chương 36: Diệp Thất Diệp Bát

 • Chương 37: Thiên Thần bốn Thần

 • Chương 38: Tiểu Lục

 • Chương 39: Do thám trong đêm

 • Chương 40: Ngoài ý muốn!

 • Chương 41: Tản bộ

 • Chương 42: Lang băm

 • Chương 43: Đá ra ngoài

 • Chương 44: Não ngươi nhúng xuống nước đi!

 • Chương 45: Học viện hoàng gia Thiên Long

 • Chương 46: Lãnh Nhai

 • Chương 47: Lâm gia Lâm Khiếu

 • Chương 48: Phá Phong Nhận

 • Chương 49: Đối đầu (Thượng)

 • Chương 50: Đối đầu (Hạ)

 • "Thiên Thần" - một câu chuyện kỳ huyễn kể về một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa.

  - Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung. Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu? Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào? Mời bạn đọc tìm hiểu sẽ rõ.
   

  Bình luận