Cinque Terre

Thiên Long Bát Bộ

Tác giả : Kim Dung
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 194482
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 - Mở đầu

 • Chương 2 - Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành

 • Chương 3 - Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành (2)

 • Chương 4 - Ngọc bích nguyệt hoa minh

 • Chương 5 - Ngọc bích nguyệt hoa minh (2)

 • Chương 6 - Mã tật hương u

 • Chương 7 - Mã tật hương u (2)

 • Chương 8 - Nhai cao nhân viễn

 • Chương 9 - Nhai cao nhân viễn (2)

 • Chương 10 - Vi bộ hộc văn sinh

 • Chương 11 - Vi bộ hộc văn sinh (2)

 • Chương 12 - Thùy Gia Tử Đệ Thùy Gia Viện

 • Chương 13 - Thùy Gia Tử Đệ Thùy Gia Viện (2)

 • Chương 14 - Vô kế hối đa tình

 • Chương 15 - Vô kế hối đa tình (2)

 • Chương 16 - Hổ khiếu long ngâm

 • Chương 17 - Hổ khiếu long ngâm (2)

 • Chương 18 - Hoán Sào Loan Phượng

 • Chương 19 - Hoán Sào Loan Phượng (2)

 • Chương 20 - Hoán Sào Loan Phượng (3)

 • Chương 21 - Hoán Sào Loan Phượng (4)

 • Chương 22 - Hướng lai si

 • Chương 23 - Hướng lai si (2)

 • Chương 24 - Tòng thử túy

 • Chương 25 - Tòng thử túy (2)

 • Chương 26 - Thủy Tạ Thính Hương, Chỉ Điểm Quần Hào Hí

 • Chương 27 - Thủy Tạ Thính Hương, Chỉ Điểm Quần Hào Hí

 • Chương 28 - Kịch âm thiên bôi nam nhi sự

 • Chương 29 - Kịch âm thiên bôi nam nhi sự (2)

 • Chương 30 - Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa

 • Chương 31 - Hạnh tử lâm trung thương lược bình sinh nghĩa (2)

 • Chương 32 - Tích thời nhân

 • Chương 33 - Tích thời nhân (2)

 • Chương 34 - Kim Nhật ý

 • Chương 35 - Kim Nhật ý (2)

 • Chương 36 - Hồ hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ

 • Chương 37 - Hồ hán ân cừu tu khuynh anh hùng lệ (2)

 • Chương 38 - Tuy van thiên nhân ngô vãng hĩ

 • Chương 39 - Tuy van thiên nhân ngô vãng hĩ (2)

 • Chương 40 - Thiểu lập nhạn môn tuyệt bích vô dư tự

 • Chương 41 - Thiên lý mang mang nhược mộng

 • Chương 42 - Thiên lý mang mang nhược mộng (2)

 • Chương 43 - Song mâu xán xán như tinh

 • Chương 44 - Song mâu xán xán như tinh (2)

 • Chương 45 - Tái thượng ngưu dương không hứa ước (2)

 • Chương 46 - Tái thượng ngưu dương không hứa ước (2)

 • Chương 47 - Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh

 • Chương 48 - Chúc bạn mấn vân hữu cựu minh (2)

 • Chương 49 - Mãng thương đạp tuyết hành

 • Chương 50 - Mãng thương đạp tuyết hành (2)

 • Tiêu Phong, Bang chủ Cái Bang, một vị hảo hán đầu đội trời chân đạp đất tính tình hào sảng vô tư. Nhưng một ngày kia, ông khám phá ra thân thế của mình, từ đó bị mọi người trong võ lâm ghét bõ. Thật ra ông là ai?

  Hư Trúc, một vị tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm, tính tình ngay thẳng ngốc nghếch. Trong một lần hạ sơn, anh đã được một vị kì nhân truyền thụ võ nghệ và trở thành một vị Cung chủ được mọi người kính trọng. Hơn thế nữa, anh ta còn cưới được một vị tuyệt sắc giai nhân. Liệu phái Thiếu Lâm sẽ sử trí ra sao với Hư Trúc?

  Đoàn Dự, tiểu vương gia nước Đại Lý, là người hiền lành rất ghét võ công. Trong cuộc đời, cậu đã gặp rất nhiều mỹ nhân và hầu như tất cả những người này đều yêu thương cậu. Những người mà cậu luôn theo đuổi thì đã có ý trung nhân. Một ngày kia, cậu phát hiện ra tất cả những cô gái đó đều là em của cậu. Vậy Đoàn thế tử sẽ ra sao?

  Bình luận