Cinque Terre

The Kiss Of The Devil

Tác giả : Barbara Cartland
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Lượt xem : 33877
Đọc Online

Danh sách chương


Người dịch: Anna88

Quyết làm trái lời người họ hàng Jimmy, cô gái xinh đẹp nhưng nóng đầu Skye Standish dấn thân vào một chuyến hành trình thám hiểm vùng đất hỗn loạn của Mariposa thuộc Nam Mỹ. Từ đó, những chuyện bất ngờ liên tục xảy ra.

Bình luận