Cinque Terre

Tạo Hóa Chi Môn

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 501865
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 399: Trùng kích ích hải

 • Chương 400: Linh căn diễn sinh

 • Chương 401: Tận Hỏa Thần thông

 • Chương 402: Ta là ai?

 • Chương 403: Liên Nga gặp nạn

 • Chương 404: Thái Thúc Thạch mất tích

 • Chương 405: Lửa giận của Quy Gia

 • Chương 406: Đối chọi gay gắt

 • Chương 407: Ninh Thành xuất thủ

 • Chương 408: Tiến vào Quy gia bảo

 • Chương 409: Lại qua Dịch Tinh Hải

 • Chương 410: Ninh Thành thuật lại (1)

 • Chương 411: Ninh Thành thuật lại (2)

 • Chương 412: Ninh Thành thuật lại (3)

 • Chương 413: Ăn hôi linh thạch của Ninh Thành

 • Chương 414: Không thể đồng ý liền đánh sao?

 • Chương 415: Tin tức chấn kinh

 • Chương 416: Đại tông chủ

 • Chương 417: Khinh người quá đáng

 • Chương 418: Xích Tinh Kiếm Phái xong rồi

 • Chương 419: Đóng tiền bảo hiểm rồi đi

 • Chương 420: Trị ngọn không trị gốc

 • Chương 421: Liên quan gì đến ta?

 • Chương 422: Cút đê!

 • Chương 423: Đấu Thắng Môn quyết đấu

 • Chương 424: Hợp mưu linh mạch

 • Chương 425: Chuyện gì xảy ra

 • Chương 426: Ai là bia đỡ đạn

 • Chương 427: Tranh đoạt Linh mạch

 • Chương 428: Cường thế tông chủ

 • Chương 429: Quỷ dị kiếm kỹ

 • Chương 430: Đuổi đi Tang Hiểu Trúc

 • Chương 431: Quỷ dị thanh động

 • Chương 432: Năm tháng như thoi đưa

 • Chương 433: Không cách nào thoát khốn

 • Chương 434: Vây công Lạc Hồng Kiếm Tông

 • Chương 435: Sát!

 • Chương 436: Hù chết bên trên Hóa Đỉnh

 • Chương 437: Hủy diệt quỷ đằng vương

 • Chương 438: Cũng coi như cố nhân

 • Chương 439: Một nữ hai chồng

 • Chương 440: Cứ giết là được

 • Chương 441: Đồng tâm kết

 • Chương 442: Không có Nguyên Thần làm sao bây giờ

 • Chương 443: Một mình đấu Xích Tinh Kiếm Phái

 • Chương 444: Xích tinh huyết tế

 • Chương 445: Xích Tinh diệt tông

 • Chương 446: Ninh Thành đại hôn

 • Chương 447: Lạc Hồng Kiếm Tông quật khởi

 • Chương 448: Nạp Lan Như Tuyết xin lỗi

 • ruyện mới của Lão Ngũ vẫn sẽ là một tác phẩm của thể loại tiên hiệp, có chút phá cách theo tiết lộ của tác giả. Tạo Hóa Chi Môn đã chính thức ra mắt vào ngày 8/6.

   Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

   Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

  Bình luận