Cinque Terre

Tạo Hóa Chi Môn

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 423829
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1249: Âm Thị Giác

 • Chương 1250: Mộng yểm đại trận

 • Chương 1251: Âm Thị Giác đàn tế

 • Chương 1252: Bỉ Ngạn Hoa

 • Chương 1253: Chấp nhất với Thất Kiều

 • Chương 1254: Lai lịch 3 cây xích sắt

 • Chương 1255: Huyễn Hải Độ Tinh

 • Chương 1256: Mang Dũng lập tiểu đội

 • Chương 1257: Hai lần đoạt xá

 • Chương 1258: Thiên địa quy tắc sụp đổ

 • Chương 1259: Vượt qua Già Lượng Sơn

 • Chương 1260: Thiên địa Thần Mộ Cương

 • Chương 1261: Vô Cấu Thủy

 • Chương 1262: Rung động Thanh Lôi thành

 • Chương 1263: Ngụy giới

 • Chương 1264: Chân Ngôn Thần Thông

 • Chương 1265: Dung hợp khí linh

 • Chương 1266: Thái cổ hư bia

 • Chương 1267: Ngộ ra Phá Tắc Chỉ

 • Chương 1268: Phệ Linh Đằng

 • Chương 1269: Một chỉ lập uy

 • Chương 1270: Đạo vận Phá hư cốc

 • Chương 1271: Mộ cổ

 • Chương 1272: Phân đạo

 • Chương 1273: Vô Hình Đạo Quân

 • Chương 1274: Bắc Vương Phủ

 • Chương 1275: Địa bàn của ngươi thật lớn

 • Chương 1276: Phủ ý đáng sợ

 • Chương 1277: Sát ý xé trời

 • Chương 1278: Sinh cơ tan rã

 • Chương 1279: Hồi Thủ Bồ Đề

 • Chương 1280: Chúc mệnh tín đồ

 • Chương 1281: Nơi cá lớn nuốt cá bé

 • Chương 1282: Huynh muội Mi thị

 • Chương 1283: Chuẩn bị ổn thỏa

 • Chương 1284: Gặp lại mỹ nhân

 • Chương 1285: Động thủ

 • Chương 1286: Nguyện tộc tàn hồn

 • Chương 1287: Kiếp trước kiếp này

 • Chương 1288: Thu làm đệ tử

 • Chương 1289: Bất chu phong

 • Chương 1290: Lại một đáng sợ cường giả

 • Chương 1291: Thái Thủy tân đạo quân

 • Chương 1292: Thái Cực Nhân Vương Quyết

 • Chương 1293: Ngũ Giới đạo quân

 • Chương 1294: Trường Thiên Đạo Quân cường đại

 • Chương 1295: Thanh Liên chi chủ

 • Chương 1296: Tông chủ Thất Tinh Thánh Môn

 • Chương 1297: Cho ngươi Hợp Đạo dễ như hô hấp

 • Chương 1298: Đến xin xuất lực

 • ruyện mới của Lão Ngũ vẫn sẽ là một tác phẩm của thể loại tiên hiệp, có chút phá cách theo tiết lộ của tác giả. Tạo Hóa Chi Môn đã chính thức ra mắt vào ngày 8/6.

   Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

   Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

  Bình luận