Cinque Terre

Tạo Hóa Chi Môn

Tác giả : Ta Là Lão Ngũ
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 438839
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 549: Chư tinh hoàng hôn

 • Chương 550: Bậc thang sinh mệnh

 • Chương 551: Oan gia ngõ hẹp

 • Chương 552: Ninh Thành điên cuồng (1)

 • Chương 553: Ninh Thành Điên cuồng (2)

 • Chương 554: Thù này tất báo

 • Chương 555: Tin tức đến

 • Chương 556: Ninh Thành báo thù

 • Chương 557: Người không biết không sợ

 • Chương 558: Lên thuyền

 • Chương 559: Trên thuyền bế quan

 • Chương 560: Tinh lục trôi nổi

 • Chương 561: Ít đi một Thiên tài

 • Chương 562: Thiên Vân Cánh lập công

 • Chương 563: Trên thuyền kiểm tra

 • Chương 564: Đến Trung Thiên

 • Chương 565: Thiếu nữ quen thuộc

 • Chương 566: Tinh không chi thành

 • Chương 567: Tiên Ngọc Tinh

 • Chương 568: Tứ đại tinh không

 • Chương 569: Đại sư luyện tiện

 • Chương 570: Quy Nhất

 • Chương 571: Bái sư liền xuất sư

 • Chương 572: Trung thiên tam tháp

 • Chương 573: Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp

 • Chương 574: Tiến vào tầng 50

 • Chương 575: Giang Châu người lưu lạc

 • Chương 576: Ô minh quỷ đằng

 • Chương 577: Chơi với lửa

 • Chương 578: Ngu Thị Giác Thành

 • Chương 579: Ninh Thành sơ đạo

 • Chương 580: Tầng tám mươi mốt

 • Chương 581: Ta thích Quỳnh Hoa

 • Chương 582: Nhất định phải có thực lực

 • Chương 583: Nghiên sư muội bí mật

 • Chương 584: Dịch Trần Am

 • Chương 585: Kinh biến Dịch Trần Sơn

 • Chương 586: Nàng tên là Sư Quỳnh Hoa

 • Chương 587: Dịch Trần Sơn hóa thành bụi

 • Chương 588: Khiêu chiến tới cửa

 • Chương 589: Hỏa diễm niết bàn tài liệu

 • Chương 590: Bán ra thời gian thạch

 • Chương 591: Oanh động đấu giá hội

 • Chương 592: Thiên Không Bảo Ti

 • Chương 593: Lấy đức báo oán

 • Chương 594: Ngọc bài tới tay

 • Chương 595: Ninh Thành nguy hiểm

 • Chương 596: Tạo hóa chi môn

 • Chương 597: Bảo vật ngoài dự liệu

 • Chương 598: Tạo hóa bảo vật mảnh vụn

 • ruyện mới của Lão Ngũ vẫn sẽ là một tác phẩm của thể loại tiên hiệp, có chút phá cách theo tiết lộ của tác giả. Tạo Hóa Chi Môn đã chính thức ra mắt vào ngày 8/6.

   Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

   Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

  Bình luận