Cinque Terre

Quán Cầu Hồn

Tác giả : Người Khăn Trắng
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 4986
PRC MOBI EPUB Đọc Online

Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm Bè chuối trôi mỗi lúc một gần hơn, và rõ ràng trên bè có một vật to như con heo trăm ký đang được phủ bằng mấy tàu lá chuối, trông hấp dẫn làm sao! Và đúng như Năm Sự mong đợi, chiếc bè trôi tới rồi vướn vào dây lưới giăng ngang, dừng lại giữa dòng! Mắt Năm Sự sáng lên, hắn lao ra ngay và kéo chiếc bè vào bờ, lựa một chỗ khuất, vừa định giở lá chuối phủ con heo ra thì đã nghe giọng lè nhè cất lên: - Thằng khỉ đột, định ăn một mình à! Nhìn lên, thấy Tám Lành và Ba Tàng chân hươu chân nai vừa trờ tới. Năm Sự giục: - Mau tiếp một tay coi, hai thằng quỷ, tụi bay còn dậy nổi sao? Ba người kéo chiếc bè lên bãi bùn một cách dễ dàng và Năm Sự người lẹ tay nhất, tốc ngay tàu lá chuối lên. - Trời ơi! Tiếng thét lên của ba tên cùng lúc! Trước mặt chúng, không phải là con heo quay béo ngậy, mà đó lại là... một xác chết. Xác một cô gái!
Bình luận