Cinque Terre

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Tác giả : Vong Ngữ
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 478057
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Nữ hồ Ly

 • Chương 2: Thạch Đầu ca ca

 • Chương 3: Đi xa

 • Chương 4: Gắn bó

 • Chương 5: Mã thú

 • Chương 6: Thiếu niên bạch bào

 • Chương 7: Dư phủ

 • Chương 8: Bạch Thạch chân nhân

 • Chương 9: Pháp trận

 • Chương 10: Nguy cơ

 • Chương 11: Thức tỉnh

 • Chương 12: Ta là Hàn Lập

 • Chương 13: Ma Quang

 • Chương 14: Gặp biến

 • Chương 15: Lệnh bài

 • Chương 16: Tuyệt vọng

 • Chương 17: Diệt nhị tu

 • Chương 18: Thỉnh cầu

 • Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần

 • Chương 20: Mời

 • Chương 21: Nguyên Anh dị biến

 • Chương 22: Phong Vân song sát

 • Chương 23: Tranh đấu

 • Chương 24: Nghiền ép

 • Chương 25: Lục Nhai

 • Chương 26: Tung tích địch nhân

 • Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ

 • Chương 28: Kinh sợ

 • Chương 29: Dãy núi Linh Diễm

 • Chương 30: Nâng ruộng

 • Chương 31: Thông Dịch cốc

 • Chương 32: Nghịch Đan Quyết

 • Chương 33: Tiên Thiên tử khí

 • Chương 34: Kẻ trộm

 • Chương 35: Man thiên quá hải*

 • Chương 36: Thâu lương hoán trụ*

 • Chương 37: Thoát thân

 • Chương 38: Liễu ám hoa minh*

 • Chương 39: Dặn dò

 • Chương 40: Không giải quyết được gì

 • Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình

 • Chương 42: Mất mà được lại

 • Chương 43: Đại thù được báo

 • Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên

 • Chương 45: Điều đó không có khả năng

 • Chương 46: Hai biện pháp

 • Chương 47: Thăm dò

 • Chương 48: Bắt cóc

 • Chương 49: Áp chế

 • Chương 50: Phá Tháp Mà Ra

 • Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇
  Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

  Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
  Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
  Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


  《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

  Bình luận