Cinque Terre

Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas

Tác giả : Sempe Goscinny
Thể Loại : Truyên Teen - Tuổi Học Trò
Lượt xem : 6140
EPUB Đọc Online

Đầu tiên là khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng bọn bạn mới: Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Coome. Kế đến là vụ cho đỗ nảy mầm hụt trước khi đến Trại Xanh nghỉ hè, nơi cả lũ chơi vui kinh lên được. Ôi những kỳ nghỉ hè của nhóc, hết sảy biết bao nhiêu! Thế mà khi về nhà, cái con Marie-Edwige lại còn dám trộ Nicolas nữa chứ!
Bình luận