Cinque Terre

Người Trung Quốc Xấu Xí

Tác giả : Bá Dương
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 17518
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Quyển sách này tuy được viết và xuất bản ban đầu ở Đài Loan, tuy có một cái nhìn độc đáo về văn hóa và các chế độ chính trị Trung Quốc, đặc biệt chỉ trích những phong trào Phản hữu, Cách mạng Văn hóa,v.v...và cả Mao Trạch Đông

Bình luận