Cinque Terre

Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
Lượt xem : 53980
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1-1: Tiết tử

 • Chương 1-2: Giao Nhân

 • Chương 2: Ngự Yêu Cốc

 • Chương 3: Tương Đấu

 • Chương 4: Tương Tự Khốn Cảnh

 • Chương 5: Tuyết Tam Nguyệt

 • Chương 6: Đại Hải Chi Hồn

 • Chương 7: Ngạnh Cốt Thủ (Cứng Đầu)

 • Chương 8: Bí Mật Và Bằng Hữu

 • Chương 9: Cảm Đồng Thân Thụ

 • Chương 10: Huyết Tế Thập Phương

 • Chương 11: Thanh Cơ

 • Chương 12: Cá đuôi to

 • Chương 13: Như tiên tự thần

 • Chương 14: Xoa Xoa Một Chút Là Khỏi Ngay

 • Chương 15: Khẩu toản nhân ngôn (Miệng nói tiếng người)

 • Chương 16: Trường Ý

 • Chương 17: Phụ Yêu

 • Chương 18: Vô Thường Thánh Giả

 • Chương 19: Ca Và Múa

 • Chương 20: Lựa Chọn

 • Chương 21: Đề Tuyến Mộc Ngẫu (điều khiển rối gỗ)

 • Chương 22: Điện Tiền Kích Biện (Trước điện bàn luận)

 • Chương 23: Khai Đuôi

 • Chương 24: Chuyện Cũ

 • Chương 25: Xích Vĩ Tiên

 • Chương 26: Đổi Thay

 • Chương 27: Lạc Cẩm Tang

 • Chương 28: Đau

 • Chương 29: Thế giới của Trường Ý

 • Chương 30: Phát Độc

 • Chương 31: Thí Phụ (Giết cha)

 • Chương 32: Mâu Thuẫn Tái Khởi

 • Chương 33: Đồng Mưu

 • Chương 34: Thuận Đức Công Chúa

 • Chương 35: Thăm Bệnh

 • Chương 36: Bức Bách

 • Chương 37: Tán Ca

 • Chương 38: Tâm Cảnh Biến Động

 • Chương 39: Mưu Hoạch

 • Chương 40: Tam Sinh Hữu Hạnh

 • Chương 41: Rời Cốc

 • Chương 42: Cốc Ngoại Nhân Thế

 • Chương 43: Không Sợ Hãi

 • Chương 44: Tru Tâm (Trái tim tổn thương)

 • Chương 45: Quyết Tuyệt Cùng Bảo Hộ

 • Chương 45-2: Một chút cảm nhận

 • Chương 46: Cửu Vĩ Hồ

 • Chương 47: Đại Quốc Sư

 • Chương 48: Quốc Sư Phủ

 • Chuyển ngữ: Roseny Chung
  Bìa: Page Cửu Lộ Phi hương

  Một câu chuyện tình ngược tâm, ngược đến đau lòng.

  Khi ta yêu nàng bằng cả trái tim, vậy mà nàng lại chọn cách phản bội lại ta.

  Ta không chấp nhận để nàng rời xa ta để ta lại một mình.

  "Nếu nàng có bản lĩnh, giết ta lần nữa, ta sẽ để nàng đi."

  Bình luận