Cinque Terre

Ngã Dục Phong Thiên

Tác giả : Nhĩ Căn
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 309967
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1-1: Ngoại truyện: Hứa Lập Quốc

 • Chương 1-2: Thư sinh Mạnh Hạo

 • Chương 2: Kháo sơn tông (1)

 • Chương 3: Kháo sơn tông (2)

 • Chương 4: Thăng tiến ngoại tông (1)

 • Chương 5: Thăng tiến ngoại tông (2)

 • Chương 6: Một chiếc gương đồng

 • Chương 7: Kẻ này không tệ (1)

 • Chương 8: Kẻ này không tệ (2)

 • Chương 9: Sự vui sướng của gương đồng (1)

 • Chương 10: Sự vui sướng của gương đồng (2)

 • Chương 11: Ta muốn linh thạch

 • Chương 12: Triệu vũ cương (1)

 • Chương 13: Triệu vũ cương (2)

 • Chương 14: Mê mang cùng không đành lòng (1)

 • Chương 15: Mê mang cùng không đành lòng (2)

 • Chương 16: Vương đằng phi

 • Chương 17: Phân điếm Dưỡng Đan phường (1)

 • Chương 18: Phân điếm Dưỡng Đan phường (2)

 • Chương 19: Hứa sư tỷ (1)

 • Chương 20: Hứa sư tỷ (2)

 • Chương 21: Đại hán Tào Dương

 • Chương 22: Uy hiếp (1)

 • Chương 23: Uy hiếp (2)

 • Chương 24: Ra tay quyết đoán (1)

 • Chương 25: Ra tay quyết đoán (2)

 • Chương 26: Lấy ra! (1)

 • Chương 27: Lấy ra! (2)

 • Chương 28: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (1)

 • Chương 29: Chính mình, mới là chỗ dựa của mình! (2)

 • Chương 30: Tên mập lên ngoại tông

 • Chương 31: Phong ba nổi lên (1)

 • Chương 32: Phong ba nổi lên (2)

 • Chương 33: Vào Hắc sơn

 • Chương 34: Mạnh Hạo! Ngươi vô sỉ! (1)

 • Chương 35: Mạnh Hạo! Ngươi vô sỉ! (2)

 • Chương 36: Kiếm trong da mãng yêu!

 • Chương 37: Thú thượng cổ! (1)

 • Chương 38: Thú thượng cổ! (2)

 • Chương 39: Kẻ nào!

 • Chương 40: Quân chủ trên không (1)

 • Chương 41: Quân chủ trên không (2)

 • Chương 42: Khó bề phân biệt

 • Chương 43: Phong vân nổi dậy (1)

 • Chương 44: Phong vân nổi dậy (2)

 • Chương 45: Thượng quan tu

 • Chương 46: Thí luyện nội môn (1)

 • Chương 47: Thí luyện nội môn (2)

 • Chương 48: Giết Hàn Tông, chiến Đằng Phi!

 • Chương 49: Chiến! (1)

 • Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
  Nếu ta muốn không, thiên không được có.


  Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

  Bình luận