Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 967181
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 401: Lời phán của Diệp Thiếu Dương  

 • Chương 402: Thầy trò gặp mặt 

 • Chương 403: Trước khi quyết chiến (1) 

 • Chương 404: Trước khi quyết chiến (2) 

 • Chương 405: Phá trận 

 • Chương 406: Đại diện cho pháp sư nhân gian 

 • Chương 407: Tà thần chiến Quỷ quân sư 

 • Chương 408: Diệt ác linh 

 • Chương 409: Hỗn độn buông xuống 

 • Chương 410: Báo ứng  

 • Chương 411: Giá y thần thuật 

 • Chương 412: Hỗn độn chi tử 

 • Chương 413: Thiên địa quy nguyên 

 • Chương 414: Cuối cùng đã kết thúc 

 • Chương 415: Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn  

 • Chương 416: Mỹ nhân ngư (1) 

 • Chương 417: Mỹ nhân ngư (2) 

 • Chương 418: Mỹ nữ yêu phó 

 • Chương 419: Công chúa Mỹ Nhân Ngư 

 • Chương 420: Thế giới trong gương. 

 • Chương 421: Gia thế của Diệp Thiếu Dương (1) 

 • Chương 422: Gia thế của Diệp Thiếu Dương (2) 

 • Chương 423: Lần đầu tiên chia ly 

 • Chương 424: Làm một mảnh lá của anh (1). 

 • Chương 425: Làm một mảnh lá của anh (2). 

 • Chương 426: Quê nhà gặp nạn hạn hán. 

 • Chương 427: Ra Na 

 • Chương 428: Địa Thủy Bà mượn nước. 

 • Chương 429: Ngưu đầu sơn 

 • Chương 430: Lão Lưu chết thảm 

 • Chương 431: Chân tướng của hồng thủy 

 • Chương 432: Lão quỷ đánh lén 

 • Chương 433: Giun mắt người 

 • Chương 434: Quái miêu 

 • Chương 435: Cương thi trong hầm (1) 

 • Chương 436: Cương thi trong hầm (2) 

 • Chương 437: Nước sôi tưới hạn thi 

 • Chương 438: Kế hoạch diệt thi 

 • Chương 439: Phân loại cương thi 

 • Chương 440: Đào mồ Quật mả 

 • Chương 441: Sát khí kinh quỷ thần 

 • Chương 442: Lạc thất tử 

 • Chương 443: Lại ra thêm một đệ tử Mao Sơn 

 • Chương 444: Thành lập đồng minh. 

 • Chương 445: Đệ tử Mao Sơn 

 • Chương 446: Người chết vẫn sống 

 • Chương 447: Thất tâm nhân 

 • Chương 448: Con giun trong bụng 

 • Chương 449: Cương thi thích ăn đậu hũ não 

 • Chương 450: Diệp Thiếu Dương là ca ca của ngươi. 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận