Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958473
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 351: Tiểu quỷ nứt đầu (1) 

 • Chương 352: Tiểu quỷ nứt đầu (2) 

 • Chương 353: Nhi tử tương lai. 

 • Chương 354: Ấn ký của Diệp Thiếu Dương  

 • Chương 355: Thu quỷ phó (1) 

 • Chương 356: Thu quỷ phó (2) 

 • Chương 357: Thiên sư quy vị 

 • Chương 358: Tẩy linh tiểu quỷ 

 • Chương 359: Khai nhãn tiểu quỷ 

 • Chương 360: Biệt thự kinh hồn  

 • Chương 361: Thế giới của tiểu quỷ. 

 • Chương 362: Trốn khỏi biệt thự (1) 

 • Chương 363: Trốn khỏi biệt thự (2) 

 • Chương 364: Sự hy sinh cuối cùng. 

 • Chương 365: Nứt đầu quỷ tử 

 • Chương 366: Sự hiểu lầm của Tạ Vũ Tình 

 • Chương 367: Kỹ năng đặc biệt của Qua qua  

 • Chương 368: Người thần bí đến thăm 

 • Chương 369: Lực lượng khế ước 

 • Chương 370: Cường giả Thái Âm Sơn 

 • Chương 371: Lão Quách hy sinh 

 • Chương 372: Đại chiến đối thủ thần bí 

 • Chương 373: Chém nát nguyên hồn 

 • Chương 374: Thực lực của Tứ bảo 

 • Chương 375: Ai tới ta cũng chém 

 • Chương 376: Cô gái trong bệnh viện tâm thần 

 • Chương 377: Không phá được trận pháp 

 • Chương 378: Tìm kiếm quỷ mẫu (1) 

 • Chương 379: Tìm kiếm quỷ mẫu (2) 

 • Chương 380: Tìm kiếm quỷ mẫu (3) 

 • Chương 381: Quỷ hút trùng 

 • Chương 382: Bạch cốt sinh huyết nhục 

 • Chương 383: Quỷ ước 

 • Chương 384: Tìm được Quỷ mẫu 

 • Chương 385: Quỷ mẫu có sữa 

 • Chương 386: Sự trả giá của Quỷ mẫu 

 • Chương 387: Chu tước phá dơi quỷ 

 • Chương 388: Thiên sư đấu thiên sư (1) 

 • Chương 389: Thiên sư đấu thiên sư (2) 

 • Chương 390: Nụ hôn đầu tiên của Diệp thiên sư 

 • Chương 391: Xét nhà, giết quỷ 

 • Chương 392: Thiên phong lôi hỏa kỳ 

 • Chương 393: Thiên địa hỗn độn 

 • Chương 394: Nguyên thần xuất khiếu 

 • Chương 395: Huyết hồn tường 

 • Chương 396: Thi thủy hà 

 • Chương 397: Địa ngục dung quỷ trụ 

 • Chương 398: Thái ất phất trần 

 • Chương 399: Thiên địa làm phù 

 • Chương 400: Hỗn độn đại đế  

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận