Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 950335
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 301: Quái tai trong truyền thuyết

 • Chương 302: Khu vui chơi của tiểu quỷ (1)

 • Chương 303: Khu vui chơi của tiểu quỷ (2)

 • Chương 304: Tiểu quỷ đánh nhau

 • Chương 305: Tiểu quỷ về nhà (1)

 • Chương 306: Tiểu quỷ về nhà (2)

 • Chương 307: Tiểu quỷ về nhà (3)

 • Chương 308: Huyết ô và Đại nhãn quỷ* (1)

 • Chương 309: Huyết ô và Đại nhãn quỷ (2)

 • Chương 310: Huyết Ô và Đại nhãn quỷ (3)

 • Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

 • Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

 • Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

 • Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

 • Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

 • Chương 316: Cái bọc da người

 • Chương 317: Búp bê tà linh

 • Chương 318: Thi thể sống lại

 • Chương 319: Bạch y nhân thần bí

 • Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

 • Chương 321: Bạch Tà Linh

 • Chương 322: Quỷ thi phản chiến (1)

 • Chương 323: Quỷ thi phản chiến (2) 

 • Chương 324: Thiên địa tam tài trận 

 • Chương 325: Ý nghĩ xấu 

 • Chương 326: Thi sát xuất hiện 

 • Chương 327: Thi sát xuất hiện (2) 

 • Chương 328: Thi du cao 

 • Chương 329: Tứ quý bách hoa tương vọng cục  

 • Chương 330: Thuật dịch dung 

 • Chương 331: Quỷ sinh tiền 

 • Chương 332: Lại là đồng môn? 

 • Chương 333: Bát quái sinh nhị tượng 

 • Chương 334: Một chọi bốn 

 • Chương 335: Mộc phù tiểu nhân 

 • Chương 336: Vô nguyệt đạo trưởng 

 • Chương 337: Ngôi nhà cũ thần bí 

 • Chương 338: Cương thi trong phòng 

 • Chương 339: Kho hàng Cổ Mạn Đồng 

 • Chương 340: Ánh sáng đom đóm tìm âm thuật 

 • Chương 341: Đại chùy đập cương thi 

 • Chương 342: Mao sơn khốn thi thuật 

 • Chương 343: Dầu nóng tưới thủy thi 

 • Chương 344: Con đường Âm Dương. 

 • Chương 345: Tiểu quỷ khủng bố 

 • Chương 346: Trận chiến kinh hồn 

 • Chương 347: Bách biến chi linh 

 • Chương 348: Thì ra là kẻ thù truyền kiếp. 

 • Chương 349: Bạch y nhân là ai? 

 • Chương 350: Hồ Uy là kẻ thù truyền kiếp. 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận