Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1022504
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 251: Thêm một người

 • Chương 252: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1)

 • Chương 253: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (2)

 • Chương 254: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (3)

 • Chương 255: Chân thân kim thiền

 • Chương 256: Gặp Nạn Ở Âm Giới

 • Chương 257: Hung Tâm Quỷ

 • Chương 258: Quỷ hài mất tích

 • Chương 259: Huyết Tứ Hắc Thú

 • Chương 260: Huyền Không Quan

 • Chương 261: Nhân gian thật đẹp

 • Chương 262: Quyết Chiến Thất Bà Bà (1)

 • Chương 263: Quyết Chiến Thất Bà Bà (2)

 • Chương 264: Quyết Chiến Thất Bà Bà (3)

 • Chương 265: Mãn Thiên Hoa Vũ

 • Chương 266: Anh đào tịch mịch

 • Chương 267: Thi thể không chân

 • Chương 268: Lão bà mặt quỷ (1)

 • Chương 269: Lão bà mặt quỷ (2)

 • Chương 270: Lão bà mặt quỷ (3)

 • Chương 271: Chuột tinh (1)

 • Chương 272: Chuột tinh (2)

 • Chương 273: Bầy chuột đấu cương thi (1)

 • Chương 274: Bầy chuột đấu cương thi (2)

 • Chương 275: Tiếng cười dưới cổ mộ

 • Chương 276: Tứ bảo pháp sư

 • Chương 277: Âm Huyết Linh Chi

 • Chương 278: Lệ quỷ quấn thân (1)

 • Chương 279: Lệ quỷ quấn thân (2)

 • Chương 280: Quỷ ký tới chơi

 • Chương 281: Sắc phong thiên sư

 • Chương 282: Đạo tâm

 • Chương 283: Căn biệt thự bí ẩn

 • Chương 284: Quỷ tới đêm mưa (1)

 • Chương 285: Quỷ tới đêm mưa (2)

 • Chương 286: Quỷ tới đêm mưa (3)

 • Chương 287: Quỷ tới đêm mưa (4)

 • Chương 288: Cửa xoay đoạt mệnh (1)

 • Chương 289: Cửa xoay đoạt mệnh (2)

 • Chương 290: Lai lịch quỷ đồng

 • Chương 291: Nuôi tiểu quỷ (1)

 • Chương 292: Nuôi tiểu quỷ (2)

 • Chương 293: Huyết dưỡng 

 • Chương 294: Quỷ Khí Hóa Điệp

 • Chương 295: Tiểu quỷ làm phiền 

 • Chương 296: Quỷ trên cổ

 • Chương 297: Hầm xương quỷ

 • Chương 298: Sau khi tỉnh lại

 • Chương 299: Quỷ cá (1)

 • Chương 300: Quỷ cá (2)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận