Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958807
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2703: Tìm Kiếm Chân Tướng (2)

 • Chương 2704: Tìm Kiếm Chân Tướng (3)

 • Chương 2705: Trư Yêu (1)

 • Chương 2706: Trư Yêu (2)

 • Chương 2707: Càng Thêm Quỷ Dị (1)

 • Chương 2708: Càng Thêm Quỷ Dị (2)

 • Chương 2709: Cá Trê Tinh (1)

 • Chương 2710: Cá Trê Tinh (2)

 • Chương 2711: Ta Đã Trở Về (1)

 • Chương 2712: Ta Đã Trở Về (2)

 • Chương 2713: Loạn Tượng (1)

 • Chương 2714: Loạn Tượng (2)

 • Chương 2715: Xuất Hiện Thêm Nhiều Người (1)

 • Chương 2716: Xuất Hiện Thêm Nhiều Người (2)

 • Chương 2717: Si Mị Võng Lượng (1)

 • Chương 2718: Si Mị Võng Lượng (2)

 • Chương 2719: Si Mị Võng Lượng (3)

 • Chương 2720: Si Mị Võng Lượng (4)

 • Chương 2721: Hung Hãn Hơn Các Ngươi (1)

 • Chương 2722: Hung Hãn Hơn Các Ngươi (2)

 • Chương 2723: Khởi hành (1)

 • Chương 2724: Khởi Hành (2)

 • Chương 2725: Tam Giới Tôn Sư (1)

 • Chương 2726: Tam Giới Tôn Sư (2)

 • Chương 2727: Thế Giới Quỷ Dị (1)

 • Chương 2728: Thế Giới Quỷ Dị (2)

 • Chương 2729: Thế Giới Quỷ Dị (3)

 • Chương 2730: Hỗn Chiến (1)

 • Chương 2731: Hỗn Chiến (2)

 • Chương 2732: Chân Tướng Sơn Hải An 1)

 • Chương 2733: Chân Tướng Sơn Hải An 2)

 • Chương 2734: Chân tướng Sơn hải ẩn (3)

 • Chương 2735: Song Diện Công Chúa (1)

 • Chương 2736: Song Diện Công Chúa (2)

 • Chương 2737: Mưu Lược Thiếu Dương (1)

 • Chương 2738: Mưu Lược Thiếu Dương (2)

 • Chương 2739: Mưu Lược Thiếu Dương (3)

 • Chương 2740: Đại Lực Quỷ Vương (1)

 • Chương 2741: Đại lực Quỷ Vương (2)

 • Chương 2742: Đại lực Quỷ Vương (3)

 • Chương 2743: Đại Lực Quỷ Vương (4)

 • Chương 2744: Đại Lực Quỷ Vương (5)

 • Chương 2745: Kết Cục Của Ác Đạo (1)

 • Chương 2746: Kết Cục Của Ác Đạo (2)

 • Chương 2747: Thổ Phỉ Chặn Đường (1)

 • Chương 2748: Thổ Phỉ Chặn Đường (2)

 • Chương 2749: Thổ Phỉ Chặn Đường (3)

 • Chương 2750: Thắng Đến Kinh Thành (1)

 • Chương 2751: Thẳng Đến Kinh Thành (2)

 • Chương 2752: Đi Lầm Đường (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận