Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958818
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2653: Nam Hải Công Chúa (2)

 • Chương 2654: Hòa Thượng Vô Địch (1)

 • Chương 2655: Hòa Thượng Vô Địch (2)

 • Chương 2656: Hòa Thượng Vô Địch (3)

 • Chương 2657: Công Chúa Tại Thượng (1)

 • Chương 2658: Công Chúa Tại Thượng (2)

 • Chương 2659: Mau Hôn Ta Một Cái (1)

 • Chương 2660: Mau Hôn Ta Một Cái (2)

 • Chương 2661: Hậu Nhận Diệp Gia

 • Chương 2662: Sơ Hồ (1)

 • Chương 2663: Sơ Hồ (2)

 • Chương 2664: Sơ Hồ (3)

 • Chương 2665: Thổ Địa Công Thì Sao (1)

 • Chương 2666: Thổ Địa Công Thì Sao (2)

 • Chương 2667: Lại Đến Một Tên Muốn Chết (1)

 • Chương 2668: Lại Đến Một Tên Muốn Chết (2)

 • Chương 2669: Gặp Lại Ảnh Mi (1)

 • Chương 2670: Gặp Lại Ảnh Mi (2)

 • Chương 2671: Chân Tướng Đáng Sợ (1)

 • Chương 2672: Chân Tướng Đáng Sợ (2)

 • Chương 2673: Người Thân Nhất (1)

 • Chương 2674: Người Thân Nhất (2)

 • Chương 2675: Người Thân Nhất (3)

 • Chương 2676: Người Thân Nhất (4)

 • Chương 2677: Nguyền Rủa Lực Lượng (1)

 • Chương 2678: Nguyền Rủa Lực Lượng (2)

 • Chương 2679: Nguyền Rủa Lực Lượng (3)

 • Chương 2680: Nguyền Rủa Lực Lượng (4)

 • Chương 2681: Đêm Trước Hạ Mộ (1)

 • Chương 2682: Đêm Trước Hạ Mộ (2)

 • Chương 2683: Gặp Lại Người Yêu (1)

 • Chương 2684: Gặp Lại Người Yêu (2)

 • Chương 2685: Quân Cờ (1)

 • Chương 2686: Quân cờ (2)

 • Chương 2687: Quân Cờ (3)

 • Chương 2688: Ảo Cảnh Cuối Cùng (1)

 • Chương 2689: Ảo Cảnh Cuối Cùng (2)

 • Chương 2690: Ảo Cảnh Cuối cùng (3)

 • Chương 2691: Thế Giới Xa Lạ (1)

 • Chương 2692: Thế Giới Xa Lạ (2)

 • Chương 2693: Thế Giới Xa Lạ (3)

 • Chương 2694: Người Xa Lạ Quen Thuộc (1)

 • Chương 2695: Người Xa Lạ Quen Thuộc (2)

 • Chương 2696: Người Xa Lạ Quen Thuộc (3)

 • Chương 2697: Đào Mộ (1)

 • Chương 2698: Đào Mộ (2)

 • Chương 2699: Điểm Đáng Ngờ Xuất Hiện (1)

 • Chương 2700: Điểm Đáng Ngờ Xuất Hiện (2)

 • Chương 2701: Điểm Đáng Ngờ Xuất Hiện (3)

 • Chương 2702: Tìm Kiếm Chân Tướng (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận