Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958821
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2603: Sinh Tử Một Đường (1)

 • Chương 2604: Sinh Tử Một Đường (2)

 • Chương 2605: Thi Tộc Không Thể Ngăn Cản (1)

 • Chương 2606: Thi Tộc Không Thể Ngăn Cản (2)

 • Chương 2607: Chiến Đấu Cuối Cùng (1)

 • Chương 2608: Chiến Đấu Cuối Cùng (2)

 • Chương 2609: Kêu Gọi Trong Mộng (1)

 • Chương 2610: Kêu Gọi Trong Mộng (2)

 • Chương 2611: Người Trong Mộng (1)

 • Chương 2612: Người Trong Mộng (2)

 • Chương 2613: Tử Cục (1)

 • Chương 2614: Tử Cục (2)

 • Chương 2615: Hạnh Phúc Chạm Không Đến (1)

 • Chương 2616: Hạnh Phúc Chạm Không Đến (2)

 • Chương 2617: Hạnh Phúc Chạm Không Đến (3)

 • Chương 2618: Thay Đổi Trong Nháy Mắt (1)

 • Chương 2619: Thay Đổi Trong Nháy Mắt (2)

 • Chương 2620: Bốn Phương Đại Chiến (1)

 • Chương 2621: Bốn Phương Đại Chiến (2)

 • Chương 2622: Tư Tâm của Đạo Phong (1)

 • Chương 2623: Tư Tâm của Đạo Phong (2)

 • Chương 2624: Tư Tâm của Đạo Phong (3)

 • Chương 2625: Hành Trình Mới (1)

 • Chương 2626: Hành Trình Mới (2)

 • Chương 2627: Hành Trình Mới (3)

 • Chương 2628: Hành Trình Mới (4)

 • Chương 2629: Xa Nhau (1)

 • Chương 2630: Xa Nhau (2)

 • Chương 2631: Trùng Hợp (1)

 • Chương 2632: Trùng Hợp (2)

 • Chương 2633: Nhiệm Vụ Mới (1)

 • Chương 2634: Nhiệm Vụ Mới (2)

 • Chương 2635: Pháp Sư Mất Tích (1)

 • Chương 2636: Pháp Sư Mất Tích (2)

 • Chương 2637: Pháp Sư Mất Tích (3)

 • Chương 2638: Pháp Sư Mất Tích (4)

 • Chương 2639: Đại Thanh Hoàng Lăng (1)

 • Chương 2640: Đại Thanh Hoàng Lăng (2)

 • Chương 2641: Đại Thanh Hoàng Lăng (3)

 • Chương 2642: Quỷ Khiêu Châm (1)

 • Chương 2643: Quỷ Khiêu Châm (2)

 • Chương 2644: Cương Thi Nhìn Không Thấy (1)

 • Chương 2645: Cương Thi Nhìn Không Thấy (2)

 • Chương 2646: Người Nhìn Không Thấy (1)

 • Chương 2647: Người Nhìn Không Thấy (2)

 • Chương 2648: Mạnh Bà (1)

 • Chương 2649: Mạnh Bà (2)

 • Chương 2650: Chân Tướng Trong Chân Tướng (1)

 • Chương 2651: Chân Tướng Trong Chân Tướng (2)

 • Chương 2652: Nam Hải Công Chúa (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận