Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 958822
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2553: Không Giới Chi Chiến (2)

 • Chương 2554: Đấu Trí So Dũng (1)

 • Chương 2555: Đấu Trí So Dũng (2)

 • Chương 2556: Đấu Trí So Dũng (3)

 • Chương 2557: Thiên Khí Sơn (1)

 • Chương 2558: Thiên Khí Sơn (2)

 • Chương 2559: Thi Sơn Huyết Hải (1)

 • Chương 2560: Thi Sơn Huyết Hải (2)

 • Chương 2561: Thi Sơn Huyết Hải (3)

 • Chương 2562: Chuyên Gia Khai Khóa (1)

 • Chương 2563: Chuyên Gia Khai Khóa (2)

 • Chương 2564: Thi Vương Vô Địch (1)

 • Chương 2565: Thi Vương Vô Địch (2)

 • Chương 2566: Thi Vương Vô Địch (3)

 • Chương 2567: Thi Vương Vô Địch (4)

 • Chương 2568: Lựa Chọn Của Quân Sư (1)

 • Chương 2569: Lựa Chọn của Quân Sư (2)

 • Chương 2570: Chiến Đấu Bắt Đầu (1)

 • Chương 2571: Chiến Đấu Bắt Đầu (2)

 • Chương 2572: Chết Mà Sống Lại (1)

 • Chương 2573: Chết Mà Sống Lại (2)

 • Chương 2574: Quái Vật (1)

 • Chương 2575: Quái Vật (2)

 • Chương 2576: Bất Tử Thân (1)

 • Chương 2577: Bất Tử Thân (2)

 • Chương 2578: Bất Tử Thân (3)

 • Chương 2579: Khen Ta Được Không (1)

 • Chương 2580: Khen Ta Được Không (2)

 • Chương 2581: Đánh Không Chết (1)

 • Chương 2582: Đánh Không Chết (2)

 • Chương 2583: Nhất Niệm Thành Ma (1)

 • Chương 2584: Nhất Niệm Thành Ma (2)

 • Chương 2585: Quân Uy (1)

 • Chương 2586: Quân Uy (2)

 • Chương 2587: Vạn Vật Tịch Diệt (1)

 • Chương 2588: Vạn Vật Tịch Diệt (2)

 • Chương 2589: Huyết Chiến Đến Cùng (1)

 • Chương 2590: Huyết Chiến Đến cùng (2)

 • Chương 2591: Thi Vương Chiến Tranh (1)

 • Chương 2592: Thi Vương Chiến Tranh (2)

 • Chương 2593: Sát Nhân Tru Tâm (1)

 • Chương 2594: Sát Nhân Tru Tâm (2)

 • Chương 2595: Huynh Đệ (1)

 • Chương 2596: Huynh Đệ (2)

 • Chương 2597: Huynh Đệ (3)

 • Chương 2598: Huynh Đệ (4)

 • Chương 2599: Tam Thi Thần (1)

 • Chương 2600: Tam Thi Thần (2)

 • Chương 2601: Lão Thủy Tinh (1)

 • Chương 2602: Lão Thủy Tinh (2)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận