Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1019178
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2503: Lập Uy (2)

 • Chương 2504: Ta Vốn Là Chim Đại Bàng Trong Mây (1)

 • Chương 2505: Ta Vốn Là Chim Đại Bàng Trong Mây (2)

 • Chương 2506: Làm Như Cố Nhân Đến (1)

 • Chương 2507: Làm Như Cố Nhân Đến (2)

 • Chương 2508: Kết Thúc Của Đạo Thần (1)

 • Chương 2509: Kết Thúc của Đạo Thần (2)

 • Chương 2510: Cốc Thần Cổ (1)

 • Chương 2511: Cốc Thần Cổ (2)

 • Chương 2512: Mưu Lược (1)

 • Chương 2513: Mưu Lược (2)

 • Chương 2514: Mưu Lược (3)

 • Chương 2515: Mưu Lược (4)

 • Chương 2516: Binh Bất Yếm Trá (1)

 • Chương 2517: Binh Bất Yếm Trá (2)

 • Chương 2518: Binh Bất Yếm Trá (3)

 • Chương 2519: Binh Bất Yếm Trá (4)

 • Chương 2520: Mệnh Kết Khấu (1)

 • Chương 2521: Mệnh Kết Khấu (2)

 • Chương 2522: Mệnh Kết Khấu (3)

 • Chương 2523: Gia Tộc Tế (1)

 • Chương 2524: Gia Tộc Tế (2)

 • Chương 2525: Phật Bảo (1)

 • Chương 2526: Phật Bảo (2)

 • Chương 2527: Phật Bảo (3)

 • Chương 2528: Phật Bảo (4)

 • Chương 2529: Thai Trung Chi Mê (1)

 • Chương 2530: Thai Trung Chi Mê (2)

 • Chương 2531: Nhất Kiến Tăng Đương Bách Vạn Sự (1)

 • Chương 2532: Nhất Kiến Tăng Đương Bách Vạn Sự (2)

 • Chương 2533: Đế Vương Chi Tranh (1)

 • Chương 2534: Đế Vương Chi Tranh (2)

 • Chương 2535: Hóa Thân Ghen Tị (1)

 • Chương 2536: Hóa Thân Ghen Tị (2)

 • Chương 2537: Hóa Thân Ghen Tị (3)

 • Chương 2538: Mưu Lược Của Hậu Khanh (1)

 • Chương 2539: Mưu Lược Của Hậu Khanh (2)

 • Chương 2540: Tru Tiên Kiếm Trận (1)

 • Chương 2541: Tru Tiên Kiếm Trận (2)

 • Chương 2542: Tru Tiên Kiếm Trận (3)

 • Chương 2543: Phát Hiện Kinh Người (1)

 • Chương 2544: Phát Hiện Kinh Người (2)

 • Chương 2545: Phát Hiện Kinh Người (3)

 • Chương 2546: Bạn Cũ (1)

 • Chương 2547: Bạn cũ (2)

 • Chương 2548: Tru Tiên Kiếm (1)

 • Chương 2549: Tru Tiên Kiếm (2)

 • Chương 2550: Xuất Phát (1)

 • Chương 2551: Xuất Phát (2)

 • Chương 2552: Không Giới Chi Chiến (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận