Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1021773
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2453: Chủ Bộ (2)

 • Chương 2454: Biển Khơi Cuồn Cuộn (1)

 • Chương 2455: Biển Khơi Cuồn Cuộn (2)

 • Chương 2456: Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác (1)

 • Chương 2457: Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác (2)

 • Chương 2458: Địa Thư (1)

 • Chương 2459: Địa Thư (2)

 • Chương 2460: Địa Thư (3)

 • Chương 2461: Địa Thư (4)

 • Chương 2462: Kẻ Cản Ta Phải Chết (1)

 • Chương 2463: Kẻ Cản Ta Phải Chết (2)

 • Chương 2464: Chân Tướng (1)

 • Chương 2465: Chân Tướng (2)

 • Chương 2466: Chân Tướng (3)

 • Chương 2467: Lĩnh Ngộ Của Thích Khách (1)

 • Chương 2468: Lĩnh Ngộ Của Thích Khách (2)

 • Chương 2469: Chuyến Đi Hàng Châu (1)

 • Chương 2470: Chuyến Đi Hàng Châu (2)

 • Chương 2471: Khách Sạn Nhỏ Trong Thành Phố (1)

 • Chương 2472: Khách Sạn Nhỏ Trong Thành Phố (2)

 • Chương 2473: Pháp Sư Đáng Thương (1)

 • Chương 2474: Pháp Sư Đáng Thương (2)

 • Chương 2475: Pháp Sư Đáng Thương (3)

 • Chương 2476: Pháp Sư Đáng Thương (4)

 • Chương 2477: Không Muốn Kết Hôn (1)

 • Chương 2478: Không Muốn Kết Hôn (2)

 • Chương 2479: Tượng Thần (1)

 • Chương 2480: Tượng Thần (2)

 • Chương 2481: Cơ Hội (1)

 • Chương 2482: Cơ Hội (2)

 • Chương 2483: Vu Thuật (1)

 • Chương 2484: Vu Thuật (2)

 • Chương 2485: Nguyện Lực (1)

 • Chương 2486: Nguyện Lực (2)

 • Chương 2487: Nguyện Lực (3)

 • Chương 2488: Một Đánh Một Trăm (1)

 • Chương 2489: Một Đánh Một Trăm (2)

 • Chương 2490: Giúp Đỡ Thần Bí (1)

 • Chương 2491: Giúp Đỡ Thần Bí (2)

 • Chương 2492: Giúp Đỡ Thần Bí (3)

 • Chương 2493: Giúp Đỡ Thần Bí (4)

 • Chương 2494: Lò Luyện Địa Ngục (1)

 • Chương 2495: Lò Luyện Địa Ngục (2)

 • Chương 2496: Lò Luyện Địa Ngục (3)

 • Chương 2497: Kiếm Đạo (1)

 • Chương 2498: Kiếm Đạo (2)

 • Chương 2499: Kiếm Đạo (3)

 • Chương 2500: Thăng Cấp (1)

 • Chương 2501: Thăng Cấp (2)

 • Chương 2502: Lập Uy (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận