Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1022517
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 201: Tái đấu Hà cơ (2)

 • Chương 202: Kim tiễn khóa lệ quỷ

 • Chương 203: Vô tướng pháp ấn, phá!

 • Chương 204: Thu quỷ phó

 • Chương 205: Người đáng ghét

 • Chương 206: Thế giới trong Thiên Sư Bài

 • Chương 207: Thành thần rồi???

 • Chương 208: Thiên thư

 • Chương 209: Mặt quỷ trên vai

 • Chương 210: Thực mộng quỷ

 • Chương 211: Đừng khinh quỷ thần

 • Chương 212: Hướng đến Tử Nhân Câu

 • Chương 213: Xe tang

 • Chương 214: Cương thi trở về (1)

 • Chương 215: Cương thi trở về (2)

 • Chương 216: Thi thần

 • Chương 217: Phong yêu (1)

 • Chương 218: Phong yêu (2)

 • Chương 219: Rắn mào gà*

 • Chương 220: Tiến vào Tử Nhân Câu

 • Chương 221: Tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm

 • Chương 222: Quan tài lớn

 • Chương 223: Máu chó đen

 • Chương 224: Ong lột da

 • Chương 225: Tam Đầu Xà Hạ

 • Chương 226: Tim của kẻ thù

 • Chương 227: Tát đậu thành binh

 • Chương 228: Huyết Tỳ Hưu

 • Chương 229: Thi vương xuất quan

 • Chương 230: Thi vương bị thông ass rồi

 • Chương 231: Giết địch trong ảo cảnh

 • Chương 232: Thần lực chu tước

 • Chương 233: Phần thiên diệt địa

 • Chương 234: Tứ đại linh thú

 • Chương 235: Ngưu Đầu Tướng Quân

 • Chương 236: Thông qua khảo nghiệm

 • Chương 237: Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn

 • Chương 238: Giải Trừ Cổ Linh

 • Chương 239: Nghĩa Trang Anh Đào (1)

 • Chương 240: Nghĩa Trang Anh Đào (2)

 • Chương 241: Nghĩa trang anh đào (3)

 • Chương 242: Nghĩa Trang Anh Đào (4)

 • Chương 243: Xương người dưới gốc cây

 • Chương 244: Mai Hoa Điểm Đăng Thuật

 • Chương 245: Nhục thi

 • Chương 246: Mã Thiếu Gia

 • Chương 247: Mao Sơn Câu Hồn Thuật

 • Chương 248: Đâm chết nhục thi

 • Chương 249: Âm mưu của kim soái

 • Chương 250: Huyết hòe treo đầu

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận