Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1024740
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2403: Ngươi Có Thể Gây Ra Sóng Gió Gì (2)

 • Chương 2404: Câu Hồn Sứ Giả (1)

 • Chương 2405: Câu Hồn Sứ Giả (2)

 • Chương 2406: Chân Tác Giả Thì (1)

 • Chương 2407: Chân Tác Giả Thì (2)

 • Chương 2408: Chân Tác Giả Thì (3)

 • Chương 2409: Chân Tác Giả Thì (4)

 • Chương 2410: Chân Tác Giả Thì (5)

 • Chương 2411: Chân Tác Giả Thì (6)

 • Chương 2412: Không Đầu Không Có (1)

 • Chương 2413: Không Đầu Không Có (2)

 • Chương 2414: Không Đầu Không Có (3)

 • Chương 2415: Không Đầu Không Có (4)

 • Chương 2416: Trấn Mộ Linh (1)

 • Chương 2417: Trấn Mộ Linh (2)

 • Chương 2418: Trấn Mộ Linh (3)

 • Chương 2419: Cấm Địa Thi Tộc (1)

 • Chương 2420: Cấm Địa Thi Tộc (2)

 • Chương 2421: Cấm Địa Thi Tộc (3)

 • Chương 2422: Thân Thể Tương Thần (1)

 • Chương 2423: Thân Thể Tương Thần (2)

 • Chương 2424: Lê sơn đệ tử (1)

 • Chương 2425: Tiếp Dẫn Đạo Nhân (2)

 • Chương 2426: Tu La Giới (1)

 • Chương 2427: Tu La Giới (2)

 • Chương 2428: Cái Bóng (1)

 • Chương 2429: Cái Bóng (2)

 • Chương 2430: Cái Bóng (3)

 • Chương 2431: Cái Bóng (4)

 • Chương 2432: Cái Bóng (5)

 • Chương 2433: Cái Bóng (6)

 • Chương 2434: Lật Thuyền Trong Mương (1)

 • Chương 2435: Lật Thuyền Trong Mương (2)

 • Chương 2436: Lật Thuyền Trong Mương (3)

 • Chương 2437: Ảnh Mị (1)

 • Chương 2438: Ảnh Mị (2)

 • Chương 2439: Đối Kháng Toàn Diện (1)

 • Chương 2440: Đối Kháng Toàn Diện (2)

 • Chương 2441: Đối Kháng Toàn Diện (3)

 • Chương 2442: Đại Hội Liên Minh (1)

 • Chương 2443: Đại Hội Liên Minh (2)

 • Chương 2444: Đại Hội Liên Minh (3)

 • Chương 2445: Đại Hội Liên Minh (4)

 • Chương 2446: Không Giới Đại Lão (1)

 • Chương 2447: Không Giới Đại Lão (2)

 • Chương 2448: Trần Nguyên Đại Tiên (1)

 • Chương 2449: Trần Nguyên Đại Tiên (2)

 • Chương 2450: Thanh Phong Minh Nguyệt (1)

 • Chương 2451: Thanh Phong Minh Nguyệt (2)

 • Chương 2452: Chủ Bộ (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận