Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1024743
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2353: Thủ Đoạn Của Đạo Phong (2)

 • Chương 2354: Tìm Kiếm Tô Mạt (1)

 • Chương 2355: Tìm Kiếm Tô Mạt (2)

 • Chương 2356: Hôm Nay Mới Biết Ta Là Ta (1)

 • Chương 2357: Hôm Nay Mới Biết Ta Là Ta (2)

 • Chương 2358: Xuống Núi (1)

 • Chương 2359: Xuống Núi (2)

 • Chương 2360: Xuống Núi (3)

 • Chương 2361: Xuống núi (4)

 • Chương 2362: Khởi Nguyên (1)

 • Chương 2363: Khởi Nguyên (2)

 • Chương 2364: Kiếm Chỉ Hiên Viên (1)

 • Chương 2365: Kiếm Chỉ Hiên Viên (2)

 • Chương 2366: Lôi Trì (1)

 • Chương 2367: Lôi Trì (2)

 • Chương 2368: Độ Kiếp (1)

 • Chương 2369: Độ Kiếp (2)

 • Chương 2370: Thanh Trường Phong (1)

 • Chương 2371: Thanh Trường Phong (2)

 • Chương 2372: Tứ Đại Thiên Vương (1)

 • Chương 2373: Tứ Đại Thiên Vương (2)

 • Chương 2374: Tin Tưởng Khoa Học (1)

 • Chương 2375: Tin Tưởng Khoa Học (2)

 • Chương 2376: Nói Được Thì Làm Được (1)

 • Chương 2377: Nói Được Thì Làm Được (2)

 • Chương 2378: Ta Chính Là Đạo (1)

 • Chương 2379: Ta Chính Là Đạo (2)

 • Chương 2380: Cùng Sinh Tử (1)

 • Chương 2381: Cùng Sinh Tử (2)

 • Chương 2382: Người Chết Trọng Sinh (1)

 • Chương 2383: Người Chết Trọng Sinh (2)

 • Chương 2384: Phân Tích Chiến Quả (1)

 • Chương 2385: Phân Tích Chiến Quả (2)

 • Chương 2386: Bền Chắc Như Thép (1)

 • Chương 2387: Bền Chắc Như Thép (2)

 • Chương 2388: Bền Chắc Như Thép (3)

 • Chương 2389: Tai Họa Đột Nhiên (1)

 • Chương 2390: Tai Họa Đột Nhiên (2)

 • Chương 2391: Tai Họa Đột Nhiên (3)

 • Chương 2392: Phục Kích (1)

 • Chương 2393: Phục Kích (2)

 • Chương 2394: Phục Kích (3)

 • Chương 2395: Phục Kích (4)

 • Chương 2396: Một Mũi Xuyên Vân Tiễn (1)

 • Chương 2397: Một Mũi Xuyên Vân Tiễn (2)

 • Chương 2398: Một Mũi Xuyên Vân Tiễn (3)

 • Chương 2399: Một Mũi Xuyên Vân Tiễn (4)

 • Chương 2400: Sư Phụ Tại Thượng (1)

 • Chương 2401: Sư Phụ Tại Thượng (2)

 • Chương 2402: Ngươi Có Thể Gây Ra Sóng Gió Gì (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận