Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1028725
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 2303: Chuyển Luân Lệnh (2)

 • Chương 2304: Chuyển Luân Lệnh (3)

 • Chương 2305: Chuyển Luân Lệnh (4)

 • Chương 2306: Bàn Cổ Tăng (1)

 • Chương 2307: Bàn Cổ Tăng (2)

 • Chương 2308: Chư Thiên Quan Tưởng Thuật (1)

 • Chương 2309: Chư Thiên Quan Tưởng Thuật (2)

 • Chương 2310: Chuyển Luân Lệnh (3)

 • Chương 2311: Chư Thiên Quan Tưởng Thuật (4)

 • Chương 2312: Đại Yêu Gặp Rủi Ro (1)

 • Chương 2313: Đại Yêu Gặp Rủi Ro (2)

 • Chương 2314: Giao Dịch (1)

 • Chương 2315: Giao Dịch (2)

 • Chương 2316: Ta Không Muốn Người Đi (1)

 • Chương 2317: Ta Không Muốn Người Đi (2)

 • Chương 2318: Yêu Ngươi (1)

 • Chương 2319: Yêu Ngươi (2)

 • Chương 2320: Lôi Trì (1)

 • Chương 2321: Lôi Trì (2)

 • Chương 2322: Huynh Đệ Gặp Lại (1)

 • Chương 2323: Huynh Đệ Gặp Lại (2)

 • Chương 2324: Trước Tới Diệp Gia Thôn (1)

 • Chương 2325: Trước Tới Diệp Gia Thôn (2)

 • Chương 2326: Trước Tới Diệp Gia Thôn (3)

 • Chương 2327: Chiến Một Trận Diệp Gia Thôn (1)

 • Chương 2328: Chiến Một Trận Diệp Gia Thôn (2)

 • Chương 2329: Xích Nguyệt La Sát (1)

 • Chương 2330: Xích Nguyệt La Sát (2)

 • Chương 2331: Xích Nguyệt La Sát (3)

 • Chương 2332: Đấu Võ (1)

 • Chương 2333: Đấu Võ (2)

 • Chương 2334: Bất Diệt Minh Vương (1)

 • Chương 2335: Bất Diệt Minh Vương (2)

 • Chương 2336: Nguyệt Hoa Lực (1)

 • Chương 2337: Nguyệt Hoa Lực (2)

 • Chương 2338: Nói Lời Từ Biệt (1)

 • Chương 2339: Nói Lời Từ Biệt (2)

 • Chương 2340: Duyên Tận Chớ Cưỡng Cầu (1)

 • Chương 2341: Duyên Tận Chớ Cưỡng Cầu (2)

 • Chương 2342: Vết Thương Ký Ức (1)

 • Chương 2343: Vết Thương Ký Ức (2)

 • Chương 2344: Vương Giả Trở Về (1)

 • Chương 2345: Vương Giả Trở Về (2)

 • Chương 2346: Vương Giả Trở Về (3)

 • Chương 2347: Vương Giả Trở Về (4)

 • Chương 2348: Trước Tới Âm Ty (1)

 • Chương 2349: Trước Tới Âm Ty (2)

 • Chương 2350: Trước Tới Âm Ty (3)

 • Chương 2351: Trước Tới Âm Ty (4)

 • Chương 2352: Thủ Đoạn Của Đạo Phong (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận