Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1022533
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 151: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (1)

 • Chương 152: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (2)

 • Chương 153: Tìm người bị nhập thân

 • Chương 154: Tìm người bị nhập thân (2)

 • Chương 155: Bày binh bố trận

 • Chương 156: Bắt giữ quỷ bà (1)

 • Chương 157: Bắt giữ quỷ bà (2)

 • Chương 158: Chém

 • Chương 159: Tặng em bùa hộ mệnh

 • Chương 160: Chiến đấu mới

 • Chương 161: Nam nhân trúng tà

 • Chương 162: Tươi đẹp

 • Chương 163: Cho cô một cơ hội

 • Chương 164: Quỷ cô nương

 • Chương 165: Thảo khẩu thái

 • Chương 166: Cá cương thi

 • Chương 167: Trận chiến mở màn với Hà Cơ

 • Chương 168: Quỷ lên thuyền

 • Chương 169: Một mình xông vào động phủ

 • Chương 170: Thiên Sư bài

 • Chương 171: Nuôi thi (1)

 • Chương 172: Nuôi thi (2)

 • Chương 173: Nuôi thi (3)

 • Chương 174: Nuôi thi (4)

 • Chương 175: Lấy máu

 • Chương 176: Giết chết Mao Nhân Cổ (1)

 • Chương 177: Giết chết Mao Nhân Cổ (2)

 • Chương 178: Thái tuế

 • Chương 179: Dây câu hồn

 • Chương 180: Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện!

 • Chương 181: Tuyệt đối không cho cô chết (1)

 • Chương 182: Tuyệt đối không cho cô chết (2)

 • Chương 183: Tuyệt đối không cho cô chết (3)

 • Chương 184: Tuyệt đối không cho cô chết (4)

 • Chương 185: Thất bà bà hiện thân

 • Chương 186: Cải tử hoàn sinh

 • Chương 187: Băng tằm cứu chủ

 • Chương 188: Chân tướng của quỷ sai

 • Chương 189: Huyết cổ thi vương

 • Chương 190: Thiệt Tâm Cổ

 • Chương 191: Chuẩn bị xuất phát

 • Chương 192: Tiểu thử ngưu đao*

 • Chương 193: Quỷ trong hố phân

 • Chương 194: Trúng kế

 • Chương 195: So tài

 • Chương 196: Thu đồ đệ

 • Chương 197: Quách đại tẩu

 • Chương 198: Cố sự của Thất cô (1)

 • Chương 199: Cố sự của Thất cô (2)

 • Chương 200: Tái đấu Hà cơ (1)

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận