Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 916416
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Ai mặc áo liệm, ai muốn lột da

 • Chương 102: Sát khí nhà trưởng thôn

 • Chương 103: Song thai quỷ anh

 • Chương 104: Lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ 1

 • Chương 105: Lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ 2

 • Chương 106: Ban đêm xông vào nghĩa trang

 • Chương 107: Kể cho quỷ nghe cố sự của quỷ

 • Chương 108: Đầu lưỡi quỷ

 • Chương 109: Nữ quỷ bên dưới thụ yêu

 • Chương 110: Địa thi

 • Chương 111: Trong cây có người

 • Chương 112: Uống máu quỷ

 • Chương 113: Băng Tằm Cực Bắc

 • Chương 114: Thiếu Dương ca cũng trúng kế

 • Chương 115: Nhân Huyết Cổ

 • Chương 116: Nhân Huyết Cổ 2

 • Chương 117: Đánh cho bốc khói

 • Chương 118: Đánh cho bốc khói 2

 • Chương 119: Quỷ thổi khí

 • Chương 120: Khai quan nghiệm yêu

 • Chương 121: Yêu linh chiếm thân

 • Chương 122: Bím tóc đuôi sam

 • Chương 123: Ảo giác tường quỷ

 • Chương 124: Thiên địa sinh tử khấu

 • Chương 125: Tính nhầm quỷ phó

 • Chương 126: Thi thể trong chum

 • Chương 127: Một màn kinh hồn

 • Chương 128: Vân cấp thiên thư

 • Chương 129: Quỷ đồng tái hiện

 • Chương 130: Ma quỷ ghê tởm

 • Chương 131: Rết ba đuôi hi sinh thân mình

 • Chương 132: Ngũ quỷ địa đồ

 • Chương 133: Thi thể bị ăn mất

 • Chương 134: Quỷ ăn thi

 • Chương 135: Đèn dẫn hồn trên người

 • Chương 136: Quỷ kinh khủng

 • Chương 137: Dẫn quỷ xuất động

 • Chương 138: Ngũ quỷ bàn sơn trận

 • Chương 139: Tiếng khóc trong WC

 • Chương 140: Một mực chờ người (1)

 • Chương 141: Một mực chờ người (2)

 • Chương 142: Một mực chờ người (3)

 • Chương 143: Quỷ khí bao phủ bệnh viện

 • Chương 144: Đồ tôn

 • Chương 145: Tiếp Âm Sanh Bà

 • Chương 146: Quái nhân phòng chứa xác

 • Chương 147: Quỷ hóa trang

 • Chương 148: Ai đưa tôi giấy (1)

 • Chương 149: Ai đưa tôi giấy (2)

 • Chương 150: Hóa trang cho nữ thi

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận