Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1020133
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 651: Lịch sử học viện 

 • Chương 652: Qua Qua quỷ sai? 

 • Chương 653: Tứ điệp oan hồn thảo 

 • Chương 654: Chân tướng thi sào 

 • Chương 655: Cứu vớt nữ thi (1) 

 • Chương 656: Cứu vớt nữ thi (2) 

 • Chương 657: Cứu vớt nữ thi (3) 

 • Chương 658: U linh lộ 

 • Chương 659: Quỷ cây nhục đậu khấu 

 • Chương 660: Thiên sư thì sao? 

 • Chương 661: Chảy máu mũi 

 • Chương 662: Quỷ ruồi phong mắt (1) 

 • Chương 663: Quỷ ruồi phong mắt (2) 

 • Chương 664: Quỷ ruồi phong mắt (3) 

 • Chương 665: Không dám cưỡi ngựa 

 • Chương 666: Lựa chọn của Tử Nguyệt 

 • Chương 667: Tập thể hy sinh (1) 

 • Chương 668: Tập thể hy sinh (2) 

 • Chương 669: Thượng đế phù hộ 

 • Chương 670: Fan hâm mộ cuồng nhiệt 

 • Chương 671: Tứ cửu sinh cơ biến 

 • Chương 672: Ba lô bách bảo 

 • Chương 673: Suối nước nóng gặp tiểu yêu (1) 

 • Chương 674: Suối nước nóng gặp tiểu yêu (2) 

 • Chương 675: Suối nước nóng gặp tiểu yêu (3) 

 • Chương 676: Ba Ba tinh ngoan cố 

 • Chương 677: Đại yêu xuất thế 

 • Chương 678: Thăm dò đáy nước 

 • Chương 679: Hà cơ tái hiện (1) 

 • Chương 680: Hà cơ tái hiện (2) 

 • Chương 681: Hà cơ tái hiện (3) 

 • Chương 682: Thảm cảnh năm đó (1) 

 • Chương 683: Thảm cảnh năm đó (2) 

 • Chương 684: Thảm cảnh năm đó (3) 

 • Chương 685: Thu phục nữ quỷ 

 • Chương 686: Quỷ hư hóa kính 

 • Chương 687: Triển khai kế hoạch 

 • Chương 688: Bái phỏng người ở sau màn (1) 

 • Chương 689: Bái phỏng người ở sau màn (2) 

 • Chương 690: Tử nguyệt tình không 

 • Chương 691: Mộc nhân trận 

 • Chương 692: Đạt được manh mối 

 • Chương 693: Đi vào bẫy rập (1) 

 • Chương 694: Đi vào bẫy rập (2) 

 • Chương 695: Đi vào bẫy rập (3) 

 • Chương 696: Tứ tượng không gian (1) 

 • Chương 697: Tứ tượng không gian (2) 

 • Chương 698: Tứ tượng không gian (3) 

 • Chương 699: Lên kế hoạch thoát khốn (1) 

 • Chương 700: Lên kế hoạch thoát khốn (2) 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận