Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1020826
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 601: Ám sát (1) 

 • Chương 602: Ám sát (2) 

 • Chương 603: Lên núi đấu pháp 

 • Chương 604: Âm dương lục hợp trận 

 • Chương 605: Đổ mệnh 

 • Chương 606: Địa tiên 

 • Chương 607: Cờ cửu cung (1) 

 • Chương 608: Cờ cửu cung (2) 

 • Chương 609: Bước cờ tuyệt lộ 

 • Chương 610: Long Hổ Sơn mật sự 

 • Chương 611: Lệ quỷ đào tẩu 

 • Chương 612: Thu hoạch ngoài ý muốn 

 • Chương 613: Yêu phó mới 

 • Chương 614: Nỗi sợ ngàn năm chó cắn 

 • Chương 615: Khách đến thần bí  

 • Chương 616: Địa phủ phong quan 

 • Chương 617: Vùng giao tranh 

 • Chương 618: Thi thủy hà 

 • Chương 619: Hai mươi ba kim liên 

 • Chương 620: Người điểm đuốc, quỷ thổi đèn 

 • Chương 621: Dấu chân quỷ 

 • Chương 622: Âm mưu liên tục 

 • Chương 623: Thi thể di động (1) 

 • Chương 624: Thi thể di động (2) 

 • Chương 625: Thi thể di động (3) 

 • Chương 626: Thân phận người chết 

 • Chương 627: Thập tự thần bí 

 • Chương 628: Đoạn đường cuối cùng 

 • Chương 629: Gác đêm 

 • Chương 630: Nhiều thêm một người (1) 

 • Chương 631: Nhiều thêm một người (2) 

 • Chương 632: Dế nhũi 

 • Chương 633: Lò đốt thi thể (1) 

 • Chương 634: Lò đốt thi thể (2) 

 • Chương 635: Triển khai điều tra 

 • Chương 636: Cố vấn đặc thù 

 • Chương 637: Bố cục phong thủy 

 • Chương 638: Dù oan hồn  

 • Chương 639: Hủy đi ba hồn bảy phách 

 • Chương 640: Bạch mao cương thi (1) 

 • Chương 641: Bạch mao cương thi (2) 

 • Chương 642: Bạch hổ thất túc trận 

 • Chương 643: Gặp nạn ngoài ý muốn 

 • Chương 644: Huyết thi lột da 

 • Chương 645: Hóa thi hoàn 

 • Chương 646: Thi ma đại chiến huyết thi lột da 

 • Chương 647: Bát cực môn 

 • Chương 648: Đấu súng 

 • Chương 649: Mao sơn huyết quy thuật 

 • Chương 650: Bị chiếm tiện nghi 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận