Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1020829
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 551: Bao vây tiêu diệt Anh sát 

 • Chương 552: Huyết ma nhãn 

 • Chương 553: Tà thần thì ra là hắn (1) 

 • Chương 554: Tà thần thì ra là hắn (2) 

 • Chương 555: Tà thần đương lập 

 • Chương 556: Chúng pháp đấu tà thần 

 • Chương 557: Sức mạnh chu tước 

 • Chương 558: Tu la Quỷ Mẫu 

 • Chương 559: Tử khí vây thôn (1) 

 • Chương 560: Tử khí vây thôn (2) 

 • Chương 561: Cái xác không hồn (Hành thi) 

 • Chương 562: Quỷ Mẫu giá lâm 

 • Chương 563: Quả táo nhỏ phá thiên âm 

 • Chương 564: Viện binh 

 • Chương 565: Thời đại mạt pháp 

 • Chương 566: Chó cương thi 

 • Chương 567: Tâm ma Diệp Tiểu Thước 

 • Chương 568: Quỷ Mẫu tập kích (1) 

 • Chương 569: Quỷ Mẫu tập kích (2) 

 • Chương 570: Nữ yêu cứu chủ 

 • Chương 571: Xà yêu nhận chủ 

 • Chương 572: Hương nang chi tình 

 • Chương 573: Cao nhân hay là kẻ ngốc 

 • Chương 574: Đập nồi dìm thuyền 

 • Chương 575: Sinh tử khó giải thích 

 • Chương 576: Siêu độ vong linh 

 • Chương 577: Lâm vào nguy cơ 

 • Chương 578: Sinh mệnh chi đèn (1) 

 • Chương 579: Sinh mệnh chi đèn (2) 

 • Chương 580: Mao sơn huyết quy thuật 

 • Chương 581: Diệp Tiểu Thước thức tỉnh 

 • Chương 582: Hồn bạo chi thuật 

 • Chương 583: Quỷ Mẫu vô địch 

 • Chương 584: Bắc phong sát quỷ ấn 

 • Chương 585: Thất thương độn huyết thuật 

 • Chương 586: Bước cuối cùng của sát tinh 

 • Chương 587: Nữ quỷ nhập sai thân 

 • Chương 588: Đạo của mình là gi? 

 • Chương 589: Khánh công 

 • Chương 590: Tùng văn cổ định kiếm 

 • Chương 591: Ước định Dương công tử 

 • Chương 592: Chưa từng gặp qua cương thi (1) 

 • Chương 593: Chưa từng gặp qua cương thi (2) 

 • Chương 594: Thi quỷ 

 • Chương 595: Đồng giáp thi (1) 

 • Chương 596: Đồng giáp thi (2) 

 • Chương 597: Đồng giáp thi (3) 

 • Chương 598: Đồng giáp thi (4) 

 • Chương 599: Cầu mưa 

 • Chương 600: Bắt đầu mới 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận