Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1020831
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 501: Quỷ mẫu 

 • Chương 502: Nhân tâm quỷ ngẫu (1) 

 • Chương 503: Nhân tâm quỷ ngẫu (2) 

 • Chương 504: Nước mắt oán quỷ 

 • Chương 505: Hành Thi xuất hiện 

 • Chương 506: Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (1) 

 • Chương 507: Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (2) 

 • Chương 508: Vương thánh nhân 

 • Chương 509: Ngũ hành trấn hồn trận (1) 

 • Chương 510: Ngũ hành trấn hồn trận (2) 

 • Chương 511: Lại đến Quỷ Tiên Thôn 

 • Chương 512: Tiên thiên bát quái 

 • Chương 513: Không mở ra được Thạch thư 

 • Chương 514: Tà thần đã đến 

 • Chương 515: Đánh lên Long Hổ Sơn 

 • Chương 516: Xà yêu đấu thiên sư  

 • Chương 517: Địa tiên trấn yêu (1) 

 • Chương 518: Địa tiên trấn yêu (2) 

 • Chương 519: Mã thiên sư 

 • Chương 520: Âm binh mở đường (1) 

 • Chương 521: Âm binh mở đường (2) 

 • Chương 522: Độc kế của quỷ mẫu. 

 • Chương 523: Ngũ canh đoạn hồn khúc (1) 

 • Chương 524: Ngũ canh đoạn hồn khúc (2) 

 • Chương 525: Đi âm phủ cứu phụ thân 

 • Chương 526: Bờ sông âm thủy hà 

 • Chương 527: Niềm vui gặp cha (Cha tương lai) 

 • Chương 528: Uổng Tử Thành 

 • Chương 529: Tự tiện xông vào luân hồi ty 

 • Chương 530: Bỉ ngạn hoa khai hoàng tuyền lộ 

 • Chương 531: Độc đấu với Diệp Tiểu Thước 

 • Chương 532: Trên cầu Nại Hà 

 • Chương 533: Đại chiến Pháp Vương (1) 

 • Chương 534: Đại chiến Pháp Vương (2) 

 • Chương 535: Long Tuyền tru ma lệnh 

 • Chương 536: Bị muội muội hôn 

 • Chương 537: Tiểu bạch kiểm Tiêu lang quân 

 • Chương 538: Đạo khả đạo phi thường đạo 

 • Chương 539: Âm ty chư thần phổ 

 • Chương 540: Cửu biệt trùng phùng 

 • Chương 541: Nhị long hí châu tiễn cơ duyên 

 • Chương 542: Lục giáp bí chúc 

 • Chương 543: Sư huynh đáng ghét 

 • Chương 544: Vẽ bùa tìm tà thần (1) 

 • Chương 545: Vẽ bùa tìm tà thần (2) 

 • Chương 546: Chân tướng ở trong đó 

 • Chương 547: Diệp Tiểu Thước không đơn giản 

 • Chương 548: Cánh dơi song hoàn 

 • Chương 549: Tà thần là hắn 

 • Chương 550: Anh sát xuất hiện 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận