Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 956380
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 451: Dụ bắt quái trùng 

 • Chương 452: Huyết địa long 

 • Chương 453: Huyết ô trì 

 • Chương 454: Ban đêm xông vào quỷ trạch 

 • Chương 455: Thần tượng trong phòng nhỏ. 

 • Chương 456: Huyết chiến đàn thi 

 • Chương 457: Đuổi giết nữ quỷ 

 • Chương 458: Người đốt vàng mã đêm khuya 

 • Chương 459: Cái chết thần bí của pháp sư 

 • Chương 460: Đồng tử quỷ 

 • Chương 461: Người say gặp quỷ 

 • Chương 462: Quỷ mười năm trước trở về 

 • Chương 463: Diệp Thu Linh đã chết 

 • Chương 464: Tấm ảnh chảy máu (1) 

 • Chương 465: Tấm ảnh chảy máu (2) 

 • Chương 466: Lệ Quỷ hiếm thấy. 

 • Chương 467: Lệ quỷ nguyền rủa 

 • Chương 468: Quỷ nhân thi sinh 

 • Chương 469: Tam nương chờ đợi 

 • Chương 470: Thiên tử Đại Minh (1) 

 • Chương 471: Thiên tử Đại Minh (2) 

 • Chương 472: Chư thần Địa Phủ 

 • Chương 473: Câu hồn, soát hồn 

 • Chương 474: Đã tìm ra Hạn Bạt 

 • Chương 475: Hạn Bạt tam biến 

 • Chương 476: Hạn Bạt xuất hiện 

 • Chương 477: Lại ra thêm một Hạn Bạt 

 • Chương 478: Thiên sư động thủ 

 • Chương 479: Ta là Diệp Thiếu Dương 

 • Chương 480: Truyền nhân Thiên sư 

 • Chương 481: Tổ tiên Diệp gia 

 • Chương 482: Ngọc trần chủ 

 • Chương 483: Quỷ đèn lồng 

 • Chương 484: Cỏ oan hồn 

 • Chương 485: Thiên la địa võng trận 

 • Chương 486: Quỷ thân thích 

 • Chương 487: Quỷ Tiên thôn 

 • Chương 488: Quỷ sinh con 

 • Chương 489: Quỷ nháo hôn 

 • Chương 490: Ta là thiên sư của nhân gian (1) 

 • Chương 491: Ta là thiên sư của nhân gian (2) 

 • Chương 492: Kim đồng ngọc nữ 

 • Chương 493: Tiên nương giá lâm 

 • Chương 494: Nữ quỷ ma kính 

 • Chương 495: Vượt nóc băng tường cứu muội tử 

 • Chương 496: Nuốt than mà chết

 • Chương 497: Người chết thứ hai 

 • Chương 498: Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (1)

 • Chương 499: Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (2) 

 • Chương 500: Tâm đầu huyết. 

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận