Cinque Terre

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả : Thanh Tử
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 1021617
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Mẫu tử sát thi

 • Chương 2: Khai quan

 • Chương 3: Hỏa thiêu sát thi

 • Chương 4: Miêu cương cổ sư

 • Chương 5: Quan môn đệ tử

 • Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ

 • Chương 7: Cao nhân

 • Chương 8: Quỷ đập tường

 • Chương 9: Xét nhà

 • Chương 10: Nước đọng

 • Chương 11: Thủy thi

 • Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ

 • Chương 13: Lamborghini

 • Chương 14: Giúp mặc quần

 • Chương 15: Mời đi vào giấc mộng

 • Chương 16: Tà linh

 • Chương 17: Thi ma

 • Chương 18: Oán linh thị nữ

 • Chương 19: Cổ mộ

 • Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn

 • Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma

 • Chương 22: Thủ linh đồng tử

 • Chương 23: Siêu độ oán linh

 • Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng

 • Chương 25: Quỷ ký giả

 • Chương 26: Lầu bốn ký túc xá

 • Chương 27: Nạo xương

 • Chương 28: Huyết tinh phù

 • Chương 29: Thẩm vấn quỷ

 • Chương 30: Hẹn hò

 • Chương 31: Vũ nương (1)

 • Chương 32: Vũ nương (2)

 • Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm

 • Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát

 • Chương 35: Trá thi

 • Chương 36: Bánh bao thịt heo

 • Chương 37: Quỷ oa

 • Chương 38: Nữ sinh

 • Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm

 • Chương 40: Hợp tác

 • Chương 41: Chiêu hồn (1)

 • Chương 42: Chiêu hồn (2)

 • Chương 43: Kẻ lừa đảo

 • Chương 44: Trục xuất liệt đồ

 • Chương 45: Huyền âm huyệt

 • Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản

 • Chương 47: Quỷ Oa Quốc

 • Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn

 • Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt

 • Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ

 • Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

  Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

  Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

  Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,..

  Bình luận