Cinque Terre

Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả : Mặc Hương Đồng Khứu
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 185182
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1-1: Nhân vật chính

 • Chương 1-2: Trùng sinh (nhất)

 • Chương 2: Trùng sinh (nhị)

 • Chương 3: Bát dã (nhất)

 • Chương 4: Bát dã (nhị)

 • Chương 5: Bát dã (tam)

 • Chương 6: Kiêu căng (nhất)

 • Chương 7: Kiêu căng (nhị)

 • Chương 8: Kiêu căng (tam)

 • Chương 9: Kiêu căng (tứ)

 • Chương 10: Kiêu căng (ngũ)

 • Chương 11: Nhã tao (nhất)

 • Chương 12: Nhã tao (nhị)

 • Chương 13: Nhã tao (tam)

 • Chương 14: Nhã tao (tứ)

 • Chương 15: Nhã tao (ngũ)

 • Chương 16: Nhã tao (lục)

 • Chương 17: Nhã tao (thất)

 • Chương 18: Nhã tao (bát)

 • Chương 19: Dương Dương (nhất)

 • Chương 20: Dương dương (nhị)

 • Chương 21: Dương dương (tam)

 • Chương 22: Dương dương (tứ)

 • Chương 23: Âm chí (nhất)

 • Chương 24: Âm chí (nhị)

 • Chương 25: Âm chí (tam)

 • Chương 26: Âm chí (tứ)

 • Chương 27: Âm chí (ngũ)

 • Chương 28: Kiểu kiểu (sáng trong)

 • Chương 29: Kiểu kiểu (nhị)

 • Chương 30: Kiểu kiểu (tam)

 • Chương 31: Kiểu kiểu (tứ)

 • Chương 32: Kiểu kiểu (ngũ)

 • Chương 33: Thảo mộc (nhất)

 • Chương 34: Thảo mộc (nhị)

 • Chương 35: Thảo mộc (tam)

 • Chương 36: Thảo mộc (tứ)

 • Chương 37: Thảo mộc (ngũ)

 • Chương 38: Thảo mộc (lục)

 • Chương 39: Thảo mộc (thất)

 • Chương 40: Thảo mộc (bát)

 • Chương 41: Thảo mộc (cửu)

 • Chương 42: Thảo mộc (thập)

 • Chương 43: Giảo Liêu (nhất)

 • Chương 44: Giảo liêu (nhị)

 • Chương 45: Giảo liêu (tam)

 • Chương 46: Giảo đồng (nhất)

 • Chương 47: Giảo đồng (nhị)

 • Chương 48: Giảo đồng (tam)

 • Chương 49: Giảo đồng (tứ)

 • Thể loại: Cổ đại - Trọng sinh - Tu tiên - Huyền huyễn - 1×1 - HE - thiên tác chi hợp - linh dị thần quái - tiên hiệp tu chân. 
  Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm) Phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái 
  Cái khác: mãn cấp trọng sinh, vương bát khí, trang B, cẩu huyết, có bệnh.
  Couple: Cao quý lãnh diễm (Băng sơn muộn tao) công x Tà mị cuồng quyến (Thánh mẫu lưu manh phong tao) thụ. 
  Editor: Carmen 

  Đời trước, thanh danh của Ngụy Vô Tiện vô cùng thối nát, bị người đời phỉ báng.

  Bị người thân nhất - sư đệ của chính mình dẫn người đến giết chết.

  Tung hoành một đời không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chết không toàn thây.

  Không ngờ kẻ từng là ma đạo tổ sư, khiến cho giang hồ dậy sóng, lúc chết đi sống lại, lại biến thành một kẻ...não tàn....

  Không những thế lại là một kẻ đoạn tụ.

  Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu rằng chư quân có giống như ta?

  Nếu đã là não tàn thì ta sẽ trở thành một tên não tàn chuyên nghiệp. Đi theo con đường tu quỷ chứ không tu tiên.

  Mặc ngươi cưỡi thiên quan vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao lĩnh chi hoa.

  Một khi ngươi đã hóa thành nắm cát vàng thì mặc sức bị ta sai xử!

  Bình luận