Cinque Terre

Luật Thương Mại

Tác giả : Quốc Hội Việt Nam
Thể Loại : Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem : 31465
PDF Đọc Online

Danh sách chương


Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại

Bình luận