Cinque Terre

Luật Đất Đai

Tác giả : Quốc Hội Việt Nam
Thể Loại : Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem : 44260
PDF Đọc Online

Danh sách chương


Luật đất đai - Luật số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều so với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới nhất này có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Bình luận