Cinque Terre

Luận Về Nhân Quả

Tác giả : Thích Chân Quang
Thể Loại : Văn Hóa - Tôn Giáo
Lượt xem : 13716
MOBI EPUB Đọc Online

Dưới sự phân tích cặn kẽ về nhân quả của Thượng Tọa Thích Chân Quang, Luận về nhân quả giúp chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống khoa học và hướng mọi người cách chuyển nghiệp giúp cuộc sống an lạc hơn

Bình luận