Cinque Terre

Lối xưa xe ngựa

Tác giả : Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 5491
EPUB Đọc Online

Nguyễn Thị Chân-Quỳnh (1931- ) là một tác giả và nhà khảo cứu về sử học Việt Nam.Bà sinh ở Hà Nội đến năm 1952 thì sang Pháp. Bà theo học Đại học Paris IV (Paris-Sorbonne), đậu bằng tiến sĩ Anh văn. Bà từng là giảng viên ở Paris-Sorbonne và hợp tác với ban Việt ngữ đài BBC. Lối xưa xe ngựa là một tác phẩm biên khảo cực kỳ công phu về vấn đề khoa cử, văn hóa, lịch sử trong xã hội phông kiến Việt Nam
Bình luận