Cinque Terre

Lộc Đỉnh Ký

Tác giả : Kim Dung
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 458921
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 - Chốn phồn hoa bạo khách lần vào

 • Chương 2 - Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu

 • Chương 3 - Ba Hảo hán đại chiến quan binh

 • Chương 4 - Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướng

 • Chương 5 - Có bản lĩnh mới là tay hào kiệt

 • Chương 6 - Đồng giác quá giang, hảo tiễn xạ tượng

 • Chương 7 - Trong tiểu quán Vi, Mao bị bắt

 • Chương 8 - Uống nhiều thuốc Hải công hư mắt

 • Chương 9 - Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạc

 • Chương 10 - Hết đánh bạc lại đánh đô vật

 • Chương 11 - Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp ngự thư

 • Chương 12 - Vi Tiểu Bảo dò la Hải Lão

 • Chương 13 - Tiểu Hào Kiệt thám thính thư phòng

 • Chương 14 - Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tung

 • Chương 15 - Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thần

 • Chương 16 - Đại từ đại bi thiên diệp thủ

 • Chương 17 - Tiểu Anh Hùng cứu giá bắt cường thân

 • Chương 18 - Phủ Thiếu Bảo điều tra kinh phật

 • Chương 19 - Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiền

 • Chương 20 - Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồn

 • Chương 21 - Người trên núi ngũ đài

 • Chương 22 - Âm mưu kỳ bí chốn hoàng cung

 • Chương 23 - Cuộc đấu kinh hồn

 • Chương 24 - Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biến

 • Chương 25 - Khang Thân Vương trao tặng thần câu

 • Chương 26 - Trong nhà lao Ngao Bái vong thân

 • Chương 27 - Thanh Mộc đường quần hùng tế điện

 • Chương 28 - Hai phe quan lý tranh Hương chủ

 • Chương 29 - Vi Tiểu Bảo chơi khăm Đại Hán

 • Chương 30 - Vi Tiểu Bảo vào thiên địa hội

 • Chương 31 - Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủ

 • Chương 32 - Trần cận nam dặn dò kế hoạch

 • Chương 33 - Trong quán trà đồng hội đưa tin

 • Chương 34 - Tiểu Hương chủ trá hình công tử

 • Chương 35 - Xót huynh trưởng Nhị Hiệp khóc ròng

 • Chương 36 - Bất đồng chính kiến đang bạn ra thù

 • Chương 37 - Hồi Xuân Đường phát sinh đại biến

 • Chương 38 - Tiền Lão Bản bày mưu giấu quận chúa

 • Chương 39 - Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạo

 • Chương 40 - Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường

 • Chương 41 - Điểm đầu tóc để coi bản lãnh

 • Chương 42 - Tề Nguyên Khải trổ tài thần võ

 • Chương 43 - Bình Tây Vương hiệu lịnh nghiêm minh

 • Chương 44 - Trộm kinh rồi bị phỗng tay trên

 • Chương 45 - Vi Tiểu Bảo giằng co Quận Chúa

 • Chương 46 - Trong hoàng cung xảy biến lúc canh khuya

 • Chương 47 - Tiểu Công công giỡn cợt giai nhân

 • Chương 48 - Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn

 • Chương 49 - Bốn công công chết vì tham bạc

 • Chương 50 - Hóa Cốt Miên Chưởng đả thương Tiểu Bảo

 • Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính thủ đoạn, gian manh vô học thức và lười biếng tên gọi Vi Tiểu Bảo. Bảo là con của Vi Xuân Phương kỹ nữ tại Lệ Xuân Viện, một nhà chứa tại Dương Châu. Ngay cả Vi Xuân Phương cũng không biết cha của gã là ai, chỉ đặt tên gã là Tiểu Bảo, sau này có người hỏi tới thì gã lấy họ mẹ.

  Bình luận