Cinque Terre

Linh Khu Thời Mệnh Lý

Tác giả : Lê Hưng
Thể Loại : Tử Vi - Phong Thủy
Lượt xem : 11218
PDF

Cuốn sách bàn về Linh Khu Thời Mệnh Lý của tác giả Lê Hưng VKD (người thầy thuốc ưu tú được giải Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế năm 2012) là tập biên khảo bàn về sức khỏe đích thực.

Nội dung sách đi vào 6 hợp phần chính:

- Sức khỏe, thể chất

- Sức khỏe tinh thần

- Sức khỏe cảm xúc

- Sức khỏe ứng xử

- Sức khỏe tâm linh

- Sức khỏe an sinh xã hội

Sách tổng hợp nhiều kiến thức mà các thế hệ người phương Đông châ Á xưa đã khảo sát, chiêm nghiệm để đạt đến mục tiêu nhân văn - nhân bản nhất trong cuộc sống:

- Hiểu biết về lẽ biến hóa của vạn vật

- Tìm cách giải quyết các xáo trộn xảy ra

- Điều chỉnh tốt các mối quan hệ thường ngày

Bình luận