Cinque Terre

Liêu Trai Chí Dị - Tập 2

Tác giả : Bồ Tùng Linh
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 271119
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1-1: Đọc Và Dịch Liêu Trai Chí Dị: Đọc Liêu Trai Chí Dị

 • Quyển 1 - Chương 1-2: Thi Thành Hoàng

 • Quyển 1 - Chương 2: Người Trong Con Ngươi Trò Chuyện (Đồng Nhân Ngữ)

 • Quyển 1 - Chương 3: Bức Tường Vẽ Tranh (Họa Bích)

 • Quyển 1 - Chương 4: Trồng Lê (Chủng Lê)

 • Quyển 1 - Chương 5: Đạo Sĩ Núi Lao (Lao Sơn Đạo Sĩ)

 • Quyển 1 - Chương 6: Nhà Sư ở Trường Thanh (Trường Thanh Tăng)

 • Quyển 1 - Chương 7: Hồ Gả Con Gái (Hồ Giá Nữ)

 • Quyển 1 - Chương 8: Kiều Na

 • Quyển 1 - Chương 9: Yêu Thuật

 • Quyển 1 - Chương 10: Diệp Sinh

 • Quyển 1 - Chương 11: Vị Tiên Họ Thành (Thành Tiên)

 • Quyển 1 - Chương 12: Vương Thành

 • Quyển 1 - Chương 13: Thanh Phượng

 • Quyển 1 - Chương 14: Bộ Da Vẽ (Họa Bì)

 • Quyển 1 - Chương 15: Đứa Con Người lái Buôn (Cổ Nhi)

 • Quyển 1 - Chương 16: Đổng Sinh (Đổng Sinh)

 • Quyển 1 - Chương 17: Phán Quan Họ Lục (Lục Phán)

 • Quyển 2 - Chương 18: Anh Ninh

 • Quyển 2 - Chương 19: Nhiếp Tiểu Thiến

 • Quyển 2 - Chương 20: Cỏ Thủy Mãng (Thủy Mãng Thảo)

 • Quyển 2 - Chương 21: Người Học Trò Phượng Dương (Phượng Dương Sĩ Nhân)

 • Quyển 2 - Chương 22: Châu Nhi

 • Quyển 2 - Chương 23: Quan Nhân Nhỏ Bé (Tiểu Quan Nhân)

 • Quyển 2 - Chương 24: Cô Tư Họ Hồ (Hồ Tứ Thư)

 • Quyển 2 - Chương 25: Ông Già Họ Chúc (Chúc Ông)

 • Quyển 2 - Chương 26: Hiệp Nữ

 • Quyển 2 - Chương 27: Bạn Rượu (Tửu Hữu)

 • Quyển 2 - Chương 28: Liên Hương (Liên Hương)

 • Quyển 2 - Chương 29: A Bảo

 • Quyển 2 - Chương 30: Nhiệm Tú

 • Quyển 2 - Chương 31: Trương Thành

 • Quyển 2 - Chương 32: Xảo Nương

 • Quyển 2 - Chương 33: Trị Hồ (Phục Hồ)

 • Quyển 2 - Chương 34: Ba Vị Tiên (Tam Tiên)

 • Quyển 2 - Chương 35: Khúc Hát ếch (Oa Khúc)

 • Quyển 2 - Chương 36: Màn Kịch Chuột (Thử Hý)

 • Quyển 2 - Chương 37: Con Cọp ở Triệu Thành (Triệu Thành Hổ)

 • Quyển 2 - Chương 38: Người Lùn (Tiểu Nhân)

 • Quyển 2 - Chương 39: Lương Ngạn (Lương Ngạn)

 • Quyển 3 - Chương 40: Hồng Ngọc

 • Quyển 3 - Chương 41: Lâm Tứ Nương

 • Quyển 3 - Chương 42: Con Gái Ông Lỗ (Lỗ Công Nữ)

 • Quyển 3 - Chương 43: Đạo Sĩ

 • Quyển 3 - Chương 44: Họ Hồ (Hồ Thị)

 • Quyển 3 - Chương 45: Bậc Vương Công (Vương Giả)

 • Quyển 3 - Chương 46: Trần Vân Thê

 • Quyển 3 - Chương 47: Chúc Thành

 • Quyển 3 - Chương 48: Trúc Thanh

 • Quyển 3 - Chương 49: Nhạc Trọng

 • Dịch giả: Cao Tự Thanh
  Bản dịch trọn bộ này gồm 432 truyện trong Liêu Trai Chí Dị và 68 truyện trong Liêu Trai Chí Dị Thập Di, tất cả gồm 500 truyện.

  Giới thiệu:

  Không lạ gì mà Liêu Trai Chí Dị có thể làm say mê cả những người ít học. Bởi vì trong mọi xã hội và thời đại, các yếu tố văn hóa truyền thống luôn sống cuộc sống của chúng không chỉ trong những văn hiến thư tịch hay các công trình khảo cứu của giới trí thức, mà chủ yếu và quan trọng nhất là trong cuộc sống thường nhật với những mối bận tâm chung nhất của đông đảo nhân dân.

  Bình luận