Cinque Terre

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 725767
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 351: Nguyên khí linh tuyền (3)

 • Chương 352: Đệ tử Tiêu Diêu (1)

 • Chương 353: Đệ tử Tiêu Diêu (2)

 • Chương 354: Đệ tử Tiêu Diêu (3)

 • Chương 355: Linh Quang Bảo Điện (1)

 • Chương 356: Linh Quang Bảo Điện (2)

 • Chương 357: Linh Quang Bảo Điện (3)

 • Chương 358: Tiểu Hổ phát uy (1)

 • Chương 359: Tiểu Hổ phát uy (2)

 • Chương 360: Tiểu Hổ phát uy (3)

 • Chương 361: Trận pháp trận đạo (1)

 • Chương 362: Trận pháp trận đạo (2)

 • Chương 363: Trận pháp trận đạo (3)

 • Chương 364: Tranh giành Phá Vân (1)

 • Chương 365: Tranh giành Phá Vân (2)

 • Chương 366: Tranh giành Phá Vân (3)

 • Chương 367: Tiên Thiên bát trọng (1)

 • Chương 368: Tiên Thiên bát trọng (2)

 • Chương 369: Tiên Thiên bát trọng (3)

 • Chương 370: Linh thảo địa cấp (1)

 • Chương 371: Linh thảo địa cấp (2)

 • Chương 372: Linh thảo địa cấp (3)

 • Chương 373: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (1)

 • Chương 374: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (2)

 • Chương 375: Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (3)

 • Chương 376: Bí quyết chữ "dũng" (1)

 • Chương 377: Bí quyết chữ "dũng" (2)

 • Chương 378: Bí quyết chữ "dũng" (3)

 • Chương 379: Thắng lợi trở về (1)

 • Chương 380: Thắng lợi trở về (2)

 • Chương 381: Thắng lợi trở về (3)

 • Chương 382: Chấn động Thần Châu (1)

 • Chương 383: Chấn động Thần Châu (2)

 • Chương 384: Chấn động Thần Châu (3)

 • Chương 385: Đặc thu đệ tử (1)

 • Chương 386: Đặc thu đệ tử (2)

 • Chương 387: Đặc thu đệ tử (3)

 • Chương 388: Huyền Thiên dương oai (1)

 • Chương 389: Huyền Thiên dương oai (2)

 • Chương 390: Huyền Thiên dương oai (3)

 • Chương 391: Danh chấn Ngạo Châu (1)

 • Chương 392: Danh chấn Ngạo Châu (2)

 • Chương 393: Danh chấn Ngạo Châu (3)

 • Chương 394: Vương triều Liên Nhạc (1)

 • Chương 395: Vương triều Liên Nhạc (2)

 • Chương 396: Vương triều Liên Nhạc (3)

 • Chương 397: Ám dạ u ảnh (1)

 • Chương 398: Ám dạ u ảnh (2)

 • Chương 399: Ám dạ u ảnh (3)

 • Chương 400: Tung tích Luyện Huyết Tà Giáo (1)

 • Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyễn của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung. 

  Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc. 

  Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. (Lúc tác giả viết mấy đoạn này cũng là lúc lão "lên xe hoa" nên viết khá là chắc tay và … thật ^.^)

  Bình luận